Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zasadal Snem SAV

Zasadal Snem SAV

21. 5. 2024 | videné 301-krát

V utorok 21. mája 2024 sa konalo prvé tohtoročné zasadnutie Snemu SAV, ktoré viedol Ľuboš Kľučár, predseda snemu.

S informáciou o aktuálnej situácii vystúpil predseda SAV Pavol Šajgalík, ktorý na úvod predstavil nového vedúceho Úradu SAV Henricha Krejču. Zhodnotil tiež práve skončený festival STARMUS a vrátil sa k rokovaniam so zástupcami vlády SR o výkonnostných zmluvách, pláne obnovy, ako aj príspevku vlády na prestavbu areálu SAV. Vrátil sa k rokovaniam s Akadémiou vied Českej republiky a naznačil možnosti ďalšej blízkej spolupráce. Snem SAV vzal informáciu o aktuálnej situácii v SAV na vedomie.

V ďalšom bode predseda SAV predniesol a zdôvodnil návrh na nového externého člena Vedeckej rady SAV, nového rektora UPJŠ v Košiciach prof. Daniela Pellu. Po voľbách po komorách Snem SAV schválil výsledky volieb a zvolil prof. Daniela Pellu za nového externého člena VR SAV pre funkčné obdobie 2021 – 2025.

Snem SAV ďalej rokoval o Zásadách systému výkonnostných zmlúv, ktoré sprostredkujú navýšenie finančných prostriedkov pre SAV zo štátneho rozpočtu. Návrh predložil Tomáš Hromádka, člen Predsedníctva SAV, ktorý spresnil rozdelenie prostriedkov a popísal, ako má systém fungovať. Prerokovanie bodu sprevádzala bohatá diskusia. Snem nemal k prerokovaným zásadám pripomienky.

Snem SAV zobral na vedomie informáciu o rozpise rozpočtu SAV na rok 2024, ktorú predniesol Marek Radvanský, člen Predsedníctva SAV.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Peter Novák, CSČ SAV, v. v. i.

 

Súvisiace články