Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Bratislavský hrad - na snímke vľavo arkiér, vpravo grotesky

Pozvánka na prednášku: Čo vieme o manieristickej výzdobe Bratislavského hradu?

20. 5. 2024 | videné 216-krát

Ústav dejín umenia Centra vied o umení SAV, v. v. i., a Slovenská národná galéria pozývajú na cyklus prednášok vedeckých pracovníkov ústavu, ktorí postupne predstavia nielen výsledky svojich aktuálnych výskumných projektov a najnovšie poznatky k dejinám umenia a architektúry v strednej Európe, ale aj viaceré súčasné metodologické orientácie v rámci tejto vednej disciplíny.

Prednášky budú jarných a jesenných mesiacoch roka 2024 v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, Riečna 1, seminárna sála 2 (vchod z foyer kinosály SNG) v čase od 16.30 do 18.00 hod.

Ďalším podujatím bude v stredu  29. mája 2024 prednáška Mgr. et Mgr. art. Barbary Hodásovej, PhD., s názvom Čo vieme o manieristickej výzdobe Bratislavského hradu z rokov 1563 – 1565? V rámci prednášky budú prvýkrát odprezentované slovenskému publiku nové zistenia k manieristickej výzdobe Bratislavského hradu z rokov 1563 – 1565, dnes známej z tzv. renesančného arkiera odkrytého v roku 1962. Pokúsime sa identifikovať úlohu dvorského maliara Giulia Licinia (1527 – 1591) ako hlavného nositeľa kontraktu na výzdobu kaplnky hradu, rovnako ako aj partikulárne úlohy ďalších troch špecialistov pozvaných priamo z Talianska, a to Plinia Scarpelliho, Jacopa Pastoriniho a Antonia Ponzana. Budeme kontextualizovať bratislavské nástenné maľby nielen v súdobej talianskej produkcii Ríma a Benátok, ale aj ako jednu z pilotných realizácií talianskych umelcov v zaalpskom prostredí 16. storočia. V tomto momente je aktuálna azda najzaujímavejšia a najvzrušujúcejšia výskumná orientácia na dobové akvatílie ako úplne nový fenomén v benátskom prostredí v 40. rokoch 16. storočia a jeho uchopenie prostredníctvom unikátnych pásov s vodnými živočíchmi v arkieri Bratislavského hradu.

Nasledujúcim prednášajúcim bude doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD., ktorý sa predstaví 19. júna 2024.

 

Zdroj: Barbara Hodásová, Ústav dejín umenia, CVU SAV, v. v. i.

Foto: archív ÚDU CVU SAV

Súvisiace články