Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Účastníci workshopu

Workshop Kreatívna veda na SAV

17. 5. 2024 | videné 482-krát

Systémový program pre rozvoj kritického myslenia a kreatívneho vzdelávania na Základných školách a osemročných gymnáziách realizovaný v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Ministerstvom školstva SR riešený na Ústave pre výskum srdca Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., pokračoval v rámci svojej vývojovej fázy testovaním kreatívnych setov z predmetu Biológia.

Program vychádza zo synergického spojenia vedeckého výskumu a praktických vzdelávacích metód, čo ho robí jedinečným nástrojom na podporu študentov v ich tvorivom rozvoji. Zameriava na implementáciu nových pedagogických prístupov a nástrojov do výučby, ktoré podporujú kritické myslenie a kreativitu u študentov. Jedným z hlavných cieľov programu je poskytnúť pedagógom prostriedky a metodiky, ktoré im umožnia vytvoriť vzdelávacie prostredie, kde študenti môžu rozvíjať svoje analytické schopnosti a tvorivý potenciál.

V rámci tohto programu sme nedávno usporiadali podujatie v priestoroch Ústavu pre výskum srdca CEM SAV, v. v. i., spojené s workshopom zameraným na testovanie kreatívnych setov určených pre základné školy. Miroslav Ferko s kolegyňou Natáliou Andelovou pripravili kreatívne sety so zameraním na Biológiu človeka, ktoré boli testované žiakmi z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Žiaci mali príležitosť vyskúšať si rôzne úlohy a vzdelávacie aktivity založené na kritickom myslení a tvorivosti.

Toto podujatie nám poskytlo cennú spätnú väzbu, ktorá nám pomôže ďalej vylepšovať a prispôsobovať pracovné listy s úlohami  tak, aby čo najefektívnejšie reflektovali rozvoj kritického myslenia žiakov na školách.

Žiaci mali možnosť v rámci workshopu navštíviť aj laboratóriá pracoviska Ústav pre výskum srdca CEM SAV, v. v. i. Podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére aj vďaka zodpovednému prístupu žiakov, ako aj ich nadšenia z poznávania, za čo im patrí veľká vďaka.

Paralelne s týmto podujatím prebiehali exkurzie a workshopy aj na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., Chemickom ústave SAV, v. v. i., a Ústave polymérov SAV, v. v. i., s ktorými na Systémovom programe pre rozvoj kreatívneho vzdelávania spoločne pracujeme, a kde vytvárajú obdobné kreatívne sety z predmetov fyzika a chémia.

 

Spracoval: Miroslav Ferko, ÚVS CEM SAV, v. v. i.

Foto: autor

Súvisiace články