Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pamätník venovaný obetiam holokaustu v Košiciach čakal na svoje odhalenie 75 rokov. Je umiestnený na Idanskej ulici neďaleko miesta, kde stála tehelňa

Prvé transporty židovského obyvateľstva z južného Slovenska odišli presne pred 80 rokmi

16. 5. 2024 | videné 229-krát

V roku 2024 si pripomíname 80 rokov od transportov židovského obyvateľstva z územia južného Slovenska. Z Košíc, kde žila najväčšia židovská komunita na tomto území, odišli prvé transporty 16. mája 1944.

Mestá ako napríklad Komárno, Levice, Rimavská Sobota, Lučenec, Rožňava, Košice či Kráľovský Chlmec boli v rokoch 1938 – 1945 súčasťou Maďarska. Židovské komunity z tohto územia do táborov smrti deportovali v roku 1944, po nemeckej okupácii Maďarska.

V Košiciach žila najväčšia židovská komunita na území južného Slovenska. Židia z Košíc a okolia boli najprv getoizovaní na viacerých miestach, ako napríklad tehelňa, synagóga na Puškinovej ulici, geto v centre mesta, ale aj v súkromných bytoch židovských rodín na Alžbetinej ulici. Prvé dva transporty z Košíc odišli 16. mája 1944. Smerovali do Auschwitz-Birkenau. Nasledovali transporty 17. mája, 24. mája a 3. júna. Podľa maďarského historika Lászlóa Csősza v súvislosti s týmito udalosťami v Maďarsku hovoríme o poslednej fáze európskeho holokaustu, pričom deportácie prebiehali v mimoriadne rýchlom tempe.

Veronika Szeghy-Gayer z Centra spoločenských a psychologických vied SAV hovorí o „obrovskej kultúrnej strate pre celý región, ktorej dôsledky pociťujeme dodnes. Židovské komunity na tomto území od čias rakúsko-uhorskej monarchie prispeli k hospodárskemu, priemyselnému aj infraštruktúrnemu rozmachu celého regiónu, podporovali kultúru v najširšom zmysle slova a zanechali aj bohaté architektonické dedičstvo“.

Košické obete holokaustu pripomína pamätník holokaustu na Idanskej ulici v Košiciach, ktorý odhalili pri 75. výročí týchto udalostí. V posledných rokoch pribúdajú v meste pamätné tabule pripomínajúce osudy konkrétnych rodín či jednotlivcov, ale napríklad aj kamene Stolperstein osádzané do chodníkov pred domami, odkiaľ boli pred 80 rokmi odvlečené a neskôr zavraždené židovské rodiny.

 

Spracovala: Patrícia Fogelová, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i.

Foto: archív autorky

Súvisiace články