Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

SAV udelila titul Doktor vied honoris causa prof. Yurymu Gogotsimu

SAV udelila titul Doktor vied honoris causa prof. Yurymu Gogotsimu

14. 5. 2024 | videné 1051-krát

Významnému svetovému materiálovému vedcovi prof. Yurymu Gogotsimu udelila Slovenská akadémia vied vedecký titul Doktor vied honoris causa. Vedecká rada SAV sa rozhodla túto vedeckú osobnosť oceniť za podporu vedy a rozvoj materiálovej chémie na Slovensku. Ocenenie si prevzal prof. Y. Gogotsi z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka na slávnostnej ceremónii, ktorá sa konala v utorok 24. mája 2024 na pôde akadémie.

Prof. Yury Gogotsi, pochádzajúci z ukrajinskej vedeckej rodiny, patrí medzi svetové vedecké osobnosti v oblasti materiálových vied. V súčasnosti pôsobí ako vedúci profesor na Drexler University vo Filadelfii, kde sa vo svojom výskume zameriava na materiálovú vedu, chémiu a elektrochémiu. Jeho práca o vzťahoch medzi štruktúrou a kapacitným výkonom uhlíkových nanomateriálov viedla k vedeckému pokroku v tejto oblasti a vyústila do vývoja novej generácie superkondenzátorov, ktoré uľahčujú skladovanie a využitie elektrickej energie.

 „Je mi cťou a veľkým potešením, že dnes môžeme oceniť tohto nesmierne inšpiratívneho a kreatívneho človeka,“ vyzdvihol v úvode okrem iného predseda SAV prof. P. Šajgalík. Slávnostné laudácio predniesol prof. Karol Marhold, podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied. (Jeho plné znenie uvádzame v prílohe.) Ako uviedol, prof. Gogotsi sa v posledných rokoch spolu so svojím výskumným tímom venuje novému typu 2D materiálov MXenom, ktoré výskumný tím z Drexel Univerzity v USA po prvýkrát objavil a popísal v roku 2011. Profesor Gogotsi a jeho tím spolupracuje s výskumnými pracoviskami po celom svete a podieľa sa na vývoji nových materiálov na univerzitách a vedeckých pracoviskách v rodnej Ukrajine, Nemecku, Japonsku a Nórsku a USA, kam sa v roku 1996 presťahoval. „Profesor Yury Gogotsi bol prvým hosťom v sérii prednášok, na ktoré Slovenská akadémia vied spolu s Učenou spoločnosťou Slovenska pozýva vedecké kapacity z celého sveta. Prednáška sa uskutočnila v máji 2019 na pôde SAV,“ priblížil spoluprácu Y. Gogotsiho s akadémiou podpredseda SAV K. Marhold. Úzko spolupracoval s Ústavom polymérov SAV, vďaka čomu sa skupina dr. Omastovej posledné roky intenzívne venovala príprave a charakterizácii 2D MXenových štruktúr a ich možným aplikáciám. Postupne sa týmto materiálom venovali aj iné skupiny v rámci SAV, čo viedlo k zaujímavým novým aplikáciám v rôznych oblastiach,“ zhrnul K. Marhold.  

Prof. Yury Gogotsi vo svojej krátkej prednáške a ďakovnej reči zhodnotil svoju doterajšiu vedeckú činnosť, ale priblížil aj svoju rodinu. Osobitnú pozornosť venoval spolupráci s SAV a s jej vedeckými osobnosťami.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články