Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z minulého ročníka Letnej školy mladých vedcov

V Letnej škole mladých vedcov sa tvorí budúcnosť slovenskej vedy

9. 5. 2024 | videné 320-krát

Občianske združenie All4Science, o. z., a Slovenská akadémia vied pozývajú mladé vedecké talenty vo veku od 12 do 17 rokov do ďalšieho ročníka Letnej školy mladých vedcov (LŠMV). Tohtoročný týždeň nabitý vedou sa začína 15. júla a potrvá do 19. júla 2024. Podmienkou prihlásenia je vyplnenie formulára a napísanie motivačného listu. Uzávierka prihlášok je 24. mája 2024.

Letná škola mladých vedcov je obľúbenou prázdninovou aktivitou detí a mládeže. Už od roku 2019 ju na pôde SAV v areáli akadémie na Patrónke v Bratislave uskutočňujú vedci z viacerých ústavov SAV naprieč všetkými troma oddeleniami vied. Tento rok po prvýkrát otvorí v tomto formáte svoje brány pre mladých vedátorov aj ústav SAV v Košiciach. Hlavným cieľom je predovšetkým zábavnou formou prehĺbiť poznatky žiakov a žiačok a odovzdať im praktické zručnosti z oblasti chémie, fyziky, biológie, zoológie, krajinnej ekológie, techniky atď.

„Štyri predchádzajúce ročníky letnej školy boli zo strany žiakov, ale aj rodičov vnímané veľmi pozitívne, z čoho sa nesmierne tešíme, zároveň veríme, že aj nadchádzajúci piaty ročník bude opäť nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých zúčastnených. Okrem práce v laboratóriách čaká účastníkov bohatý popoludňajší program, ako je napríklad návšteva elektrárne v Mochovciach alebo prednáška zástupcov WWF na Slovensku, na ktorej sa dozvedia o dôležitosti ochrany zvierat a prírody na Slovensku. V tomto ročníku prvýkrát rozširujeme oblasť edukačných tém letnej školy pre všetkých účastníkov aj o ekologicko-environmentálny rozmer, ktorý je pre nás nesmierne dôležitý, ale nie vždy si vieme aj predstaviť následky ľudskej činnosti v prírode. Preto sa budeme pýtať odborníkov, hovorí jedna z organizátorov letnej školy Ing. Alena Opálková Šišková, PhD.

Ako sa prihlásiť?

Stačí navštíviť túto webovú stránku, vyplniť krátky formulár, v ktorom opíšete, prečo sa chcete letnej školy zúčastniť, prípadne nám môžete natočiť aj video. Kolektív zástupcov SAV následne vyberie asi 34 žiakov a žiačok, ktorí si vyskúšajú prácu vedcov v skutočnom vedeckom laboratóriu.

Letná škola mladých vedcov je otvorená pre všetkých mladých vedátorov z celého Slovenska. Pre mimobratislavských účastníkov bude zabezpečené aj ubytovanie a stravovanie. A to aj vďaka finančnej podpore Slovenskej akadémie vied, ktorá cíti potrebu motivovať mladých ľudí angažovať sa v oblasti vedy a výskumu a tiež vďaka Nadácii poisťovne Kooperativa, ktorej tiež mimoriadne záleží na podpore aktivít vzdelávacieho charakteru.

Žiaci budú podľa ich vlastných preferencií rozdelení do malých skupín, kde budú pracovať na zaujímavých projektoch pod vedením vedcov z Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i., v Košiciach, a z Oddelenia neurovied Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., Chemického ústavu SAV, v. v. i., Ústav zoológie SAV v. v. i., Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i., Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i., Ústavu krajinnej ekológie, SAV, v. v. i., Ústavu polymérov SAV, v. v. i., Centra biovied SAV, v. v. i., Ústavu výskumu srdca, CEM SAV, v. v. i., Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM, SAV, v. v. i., Ústavu normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV, v. v. i., či Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., v Bratislave. Ako každý rok aj teraz organizátori upozorňujú, že nejde o bežný letný tábor, kde deti veľa športujú. V Letnej škole mladých vedcov na SAV sa realizujú experimenty, overujú hypotézy a získavajú vedomosti. 

Bližšie informácie o letnej škole mladých vedcov

 

Spracovala: Alena Opálková Šišková, ÚMMS SAV, v. v. i.

Foto: archív LŠMV

Súvisiace články