Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na konferenciu

Pozvánka na konferenciu Objavujme: Digitálne technológie ako pomocníci v učení (sa)

30. 4. 2024 | videné 333-krát

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., pozýva na medzinárodnú online konferenciu Objavujme: Digitálne technológie ako pomocníci v učení (sa), ktorá sa bude konať vo štvrtok 6. júna 2024. Konferencia je spojená s verejnou prezentáciou novej vzdelávacej mobilnej aplikácie s názvom Heritage Quest AR a koná sa pod záštitou Slovenskej komisie UNESCO a Odboru kurikulárnej reformy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cieľom konferencie je ponúknuť pedagógom, metodológom, odborníkom, inovátorom a ďalším ľuďom nadšeným pre vzdelávanie priestor, aby diskutovali o úlohe digitálnych nástrojov, vzdelávacích aplikácií a gamifikácii pri formovaní znalostí a skúseností žiakov a študentov rôzneho veku.

Abstrakty by nemali mať viac ako 500 slov. Abstrakty musia byť v angličtine, maďarčine, taliančine alebo slovenčine. Abstrakty sa nahrávajú do registračného formulára konferencie. Z príspevkov vyberie organizačný výbor tie, ktoré sa budú prezentovať počas konferencie. Abstrakty budú publikované v knihe abstraktov v pôvodnom jazyku a v angličtine. Termín pre zaslanie abstraktov je 3. máj 2024.

Témy konferencie

 • Integrácia digitálnej gramotnosti do školských osnov
 • Hodnotenie účinnosti vzdelávacích aplikácií pri zlepšovaní výsledkov vzdelávania
 • Výzvy a príležitosti pri implementácii digitálnych nástrojov vo vzdelávaní
 • Najlepšie postupy a prípadové štúdie v digitálnom vzdelávaní
 • Budúce trendy v technológiách vzdelávania
 • Digitálne nástroje a inovácie vo vzdelávaní
 • Návrh a vývoj vzdelávacích aplikácií pre študentov
 • Vplyv technológie na vyučovacie a vzdelávacie procesy
 • Technológie vo vyučovaní a poznávaní kultúrneho dedičstva
 • Integrácia digitálnej gramotnosti do školských osnov
 • Hodnotenie účinnosti vzdelávacích aplikácií pri zlepšovaní výsledkov vzdelávania
 • Výzvy a príležitosti pri implementácii digitálnych nástrojov vo vzdelávaní
 • Najlepšie postupy a prípadové štúdie v digitálnom vzdelávaní
 • Budúce trendy v technológiách vzdelávania

Komu je konferencia určená

 • Pedagógovia (na všetkých úrovniach a oblastiach vzdelávania)
 • Metodici vzdelávania
 • Vysokoškoláci pedagogiky
 • Ľudia s rozhodovacou právomocou vo vzdelávaní na štátnej a komunálnej úrovni
 • IT spoločnosti vyvíjajúce online vzdelávacie nástroje a herné vývojárske štúdiá
 • IT špecialisti so zameraním na vzdelávanie
 • Iní zainteresovaní jednotlivci, nadšení pre transformáciu vzdelávania

Jazyk konferencie

Dopoludňajšia časť venovaná výskumu a vývoju bude v angličtine s prekladom do maďarčiny a slovenčiny.

Popoludňajšie stretnutie venované zdieľaniu osvedčených postupov v skupinách bude v maďarčine, taliančine a slovenčine a zhrnutia výsledkov budú v angličtine s prekladom do maďarčiny a slovenčiny.

V prípade záujmu o účasť na konferencii v podobe prezentujúceho či pasívneho účastníka je potrebné vyplniť registračný formulár.

Viac informácií o konferencii

Kontaktný email na organizačný výbor konferencie: heritage.quest.ar@gmail.com 

Mobilná aplikácia Heritage Quest AR na stiahnutie

Konferencia sa realizuje v rámci medzinárodného projektu Exploring the Past in Peace, podporeného grantovou schémou ERASMUS+. Vedúcim partnerom projektu je Impact Games (SK), spolupracujúcimi partnermi sú okrem ÚESA SAV, v. v. i., aj CRHACK LAB FOLIGNO (IT), Enabler Ltd. (HU) a Art Rebel 9 d. o. o. (SL). 

 

Spracovala: Martina Wilsch, ÚESA SAV, v. v. i.

Foto: pixabay.com/StockSnap

Súvisiace články