Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Igor Lacík

Igor Lacík v Košickej vedeckej kaviarni: Enkapsulácia – kúzlo ako obrniť a zároveň neobmedziť slobodu

30. 4. 2024 | videné 312-krát

V apríli pokračovali košické vedecké kaviarne opäť excelentnou témou – hovorilo sa  o revolučnej možnosti liečby cukrovky (a potenciálne aj iných chorôb) transplantáciou živých buniek produkujúcich inzulín ako prirodzenej náhrady za jeho nárazové dávkovanie.  S transplantáciou živých buniek je však spojených mnoho problémov, hlavne s ich prežívaním a správnou funkciou vzhľadom na imunitnú reakciu organizmu. O tom ako sa s týmito problémami veda vyrovnáva prišiel do Košíc porozprávať Ing. Igor Lacík, DrSc., vedúci Oddelenia výskumu biomateriálov  a vedúci vedecký pracovník Ústavu polymérov SAV, v. v. i., v Bratislave.

Dr. Lacík bol dlhoročným riaditeľom Ústavu polymérov SAV, ktorý sa za jeho éry stal jedným z najúspešnejších pracovísk SAV. Výsledky práce Dr. Lacíka a jeho prínos pre spoločnosť boli ocenené viacerými oceneniami z ktorých sú verejnosti najviac známe – Krištáľové krídlo za rok 2015 v kategórii Medicína a veda, a ocenenie Eset Science Award – Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku za rok 2023.

Aby transplantované bunky v organizme prežili, je potrebné ich pred imunitným systémom nejakým spôsobom ukryť, ale zároveň je nevyhnutné zachovať možnosti obojsmernej komunikácie s vonkajším prostredím. Sú to dve protichodné požiadavky, ktoré sa zdanlivo vylučujú. Riešením môže byť zabalenie buniek (buniek pankreasu), tzv. Langerhansových ostrovčekov, ktoré dokážu produkovať inzulín, do špeciálneho obalu. Vymyslieť a vyrobiť stabilný obal, ktorý telo príjme, a ktorý spoľahlivo ochráni bunky vo vnútri pred imunitným systémom a zároveň umožní monitorovanie prostredia a uvoľňovanie inzulínu do vonkajšieho prostredia, je, zdá sa, úloha len pre kúzelníkov. Presne o takéto kúzlo sa vo svojom výskume snaží hosť aprílovej vedeckej kaviarne Ing. Igor Lacík, DrSc. Vo svojej prezentácii previedol poslucháčov najskôr svetom polymérov a polymérnej chémie, spravil krátky historický prehľad snáh liečiť cukrovku, a potom sa už venoval rôznym aspektom transplantácie pankreatických ostrovčekov, či už v natívnej forme s nutnosťou imunosupresívnej liečby, alebo zabalených do obalov z polymérov, ktoré zabraňujú imunitnému systému prístup, a tak nie je potrebná imunosupresia. Viac sa čitateľ dozvie v pripojenom videozázname.

Téma enkapsulácie pankreatických ostrovčekov ako potenciálna terapia cukrovky je veľmi atraktívna už len preto, lebo je to jeden z príkladov, kde sa základný výskum prekrýva s aplikačnou sférou. Navyše s aplikáciou, ktorá môže pomôcť mnohým z nás. Výskum Dr. Lacíka je spojený aj s Košicami. Spolu s prednostom Združenej tkanivovej banky Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice MVDr. Jánom Rosochom, CSc., pripravovali klinickú aplikáciu transplantovaných enkapsulovaných buniek, kým ich spoločnú prácu neukončil predčasný odchod Dr. Rosochu. Aj preto túto prednášku Dr. Lacík venoval pamiatke Dr. Rosochu, celou prezentáciou sa prelínali spomienky na ich spoluprácu. Bol to opäť príjemne a užitočne strávený večer. Kto prišiel, opäť neoľutoval.

Celú prezentáciu aj s diskusiou si možno pozrieť vo videozázname.

 

Spracoval: Ján Gálik, Neurobiologický ústav BMC SAV, v. v. i.

Foto a video: Martin Bystriansky

Súvisiace články