Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Svetovým dňom laboratórnych zvierat si pripomíname ich neoceniteľný prínos pre vedu

24. 4. 2024 | videné 405-krát

V dnešnej modernej dobe medicínskeho výskumu by sme si mali uvedomiť aj obrovský význam laboratórnych zvierat pri vývoji nových liekov a ochrane ľudského zdravia. Svetový deň laboratórnych zvierat je príležitosťou pripomenúť si ich neoceniteľný prínos a zároveň zdôrazniť naše záväzky v oblasti etického a zodpovedného využívania týchto zvierat vo vedeckom výskume. Práce s laboratórnymi zvieratami sú prísne kontrolované a regulované. Schvaľovanie akéhokoľvek postupu na zvieratách prebieha na viacstupňovej úrovni, čo eliminuje experimenty, ktoré by sa dali vykonať aj alternatívnymi postupmi.

„Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., sa aktívne angažuje v práci s laboratórnymi zvieratami s cieľom zabezpečiť im vhodné podmienky, starostlivosť a opateru, ktorú potrebujú. Naši vedúci výskumníci a pracovníci dodržiavajú prísne etické normy a dodržiavajú princípy 3R – nahradenie, zmiernenie a zníženie – s cieľom minimalizovať použitie zvierat v našich experimentoch, zároveň prísne dbáme, aby naše zvieratá mali tú najlepšiu starostlivosť,“ hovorí generálny riaditeľ Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., RNDr. Mojmír Mach, PhD.

V našom ústave kladieme veľký dôraz na vývoj a implementáciu alternatívnych metód, ktoré nám umožňujú nahradiť potrebu použitia zvierat v laboratóriách. Snažíme sa vyvíjať a využívať moderné technológie, ako je umelá inteligencia a inovatívne in vitro modely, ktoré nám poskytujú alternatívy k tradičnému použitiu zvierat v medicínskom výskume. Podieľame sa na vývoji OECD predpisov pre alternatívne metódy, sme členom EU-NETVAL (Európskej siete laboratórií pre validáciu alternatívnych metód), a tiež organizácia, ktorá patrí medzi zakladateľov Slovenskej toxikologickej spoločnosti (SETOX).

Novú nádej na eliminovanie počtu laboratórnych zvierat v medicínskom výskume prináša umelá inteligencia. Umožňuje na základe experimentálnych údajov vytvoriť prediktívne modely, ktoré dokážu predikovať vlastnosti chemických látok. V tejto oblasti ústav úzko spolupracuje s Fakultou informatiky a informačných technológii STU, kde vyvíjame modely na predikciu toxicity látok.

Je dôležité si uvedomiť, že práca s laboratórnymi zvieratami je neoddeliteľnou súčasťou medicínskeho výskumu a pomáha nám lepšie porozumieť biologickým procesom, umožňuje vývoj nových účinných a bezpečných liečiv a pomáhať chrániť zdravie. Len vďaka účasti laboratórnych zvierat sme schopní objavovať nové terapeutické možnosti a liečebné stratégie, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravia ľudí.

V tento deň si uctievame a vážime si všetky laboratórne zvieratá, ktoré svojím príspevkom pomáhajú napredovať v medicínskom výskume. Ich účasť vo výskumoch na celom svete si zaslúži našu vďaku a rešpekt.

 

Spracovala: Marta Prnová, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, v. v. i.

Foto: pixabay.com/tiburi

Súvisiace články