Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na historický Aperitív

Historický Aperitív: Je relevantné hovoriť o stredovekom národe?

22. 4. 2024 | videné 197-krát

Historický ústav SAV, v. v. i., pozýva na aprílovú prednášku v rámci seminára Aperitív, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 25. apríla 2024 o 10.30 hod. v študovni Ústrednej knižnici SAV na Klemensovej 19 v Bratislave.

Príspevok „Je relevantní mluvit o středověkém národě? Úvaha na příkladu Čech a Brabantska na poč. 14. století" prednesie historička z CEU (Central European University, Viedeň) Eloise  Adde. Prednáška bude v českom jazyku.

Abstrakt prednášky

Na začiatku 14. storočia v Čechách aj v Brabantsku možno zachytiť prejavy národného uvedomenia, ktoré vychádzali z rozdielnych spoločensko-politických podmienok. Na základe týchto dvoch príkladov sa prednáška zamýšľa nad významom rozprávania o národoch v stredoveku. Zameria sa na fenomén národa ako proces, ktorý vzniká v nerovnováhe emócií a reálnych možností.

Hlavným cieľom tejto prednášky bude skúmanie emocionálneho rozmeru národa a prechodu medzi ašpiráciami jednotlivcov a stratégiami tých, ktorí vládli. V širšom meradle sa na konkrétnych príkladoch Brabantu a Čiech pokúsi vysvetliť, kde sa vlastne idea národa objavila, a prečo sa na konci stredoveku stala úspešným „politickým faktorom“.

Tešíme sa na stretnutie!

Program prednášok na január až jún

 

Zdroj: Historický ústav SAV, v. v. i.

Súvisiace články