Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Predstavitelia ministerstiev navštívili SAV

Predstavitelia ministerstiev navštívili SAV

18. 4. 2024 | videné 288-krát

Podpora excelentných vedcov, financovanie dlhodobých a perspektívnych projektov, ale aj produkcia patentov a ich transfer do praxe – aj to boli témy stretnutia Aleny Sabelovej, štátnej tajomníčky podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy, Jána Hrinka, štátneho tajomníka ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže s vedením akadémie vied. Predsedu SAV sprevádzali členovia Predsedníctva a prítomný bol aj Robert Ševčík, generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja MŠVVaM.

V úvode zazneli informácie o činnosti najväčšej slovenskej výskumnej inštitúcie. Predseda SAV predstavil najvýznamnejšie výsledky za uplynulý rok a František Simančík, člen predsedníctva SAV ich doplnil o patenty a spolupráce, ktoré sú kľúčové pre transfer do praxe. Transformácia SAV na verejné výskumné inštitúcie priniesla za uplynulé dva roky akadémií množstvo spoluprác so súkromným sektorom. Nakladanie s duševným vlastníctvom je vďaka prechodu na modernú výskumnú inštitúciu západného typu omnoho jednoduchšie a do budúcnosti sa môže stať tretím zdrojom financovania.

Vytváranie spoločných výskumných jednotiek zložených zo špičkových tímov SAV a univerzít – to je projekt, ktorým sa inšpirujeme zo zahraničia. Predstavil ho podpredseda SAV pre vedu a výskum Peter Samuely. V závere stretnutia sa hostia dozvedeli o unikátnom projekte solárneho teleskopu, ktorý predstavil riaditeľ Astronomického ústavu SAV, v. v. i., Peter Gömory. Európsky slnečný ďalekohľad (EST) predstavuje kľúčovú infraštruktúru pre výskum našej hviezdy. Slovensko je súčasťou prestížneho konzorcia ako relevantný partner a prináša to našim vedcom aj celej krajine dlhodobý zmysel založený na atraktívnych zdrojoch financovania a svetovom líderstve v tejto vedeckej disciplíne.

Delegácia vyzdvihla deklarované úspechy Slovenskej akadémie vied, ocenila množstvo patentov, ktoré akadémia produkuje pre bežnú prax a ochranu duševného vlastníctva, ktorú zabezpečuje vďaka transformácií na verejnú výskumnú inštitúciu. Predstavitelia výkonnej moci prisľúbili finančnú podporu predstavených projektov, hovorili aj o výkonnostných zmluvách a o novom zákone na podporu vedy, výskumu a inovácií.

 

Spracovala: Monika Tináková

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články