Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Matej Baláž pri prednáške

V košickej kaviarni sa v marci mlelo

18. 4. 2024 | videné 234-krát

Prišlo vám niekedy na um urobiť chemické experimenty „nasucho“, t. j. reakciu dvoch práškov bez využitia rozpúšťadiel a využiť na to mlynček? Autor marcovej vedeckej kaviarne nad tým rozmýšľa každý deň, je to jeho vedecká vášeň. RNDr. Matej Baláž, PhD., z Ústavu geotechniky SAV, v. v. i., v Košiciach pripravil zaujímavú prezentáciu o zatiaľ málo známej vedeckej oblasti, o mechanochémii. Názov jeho prednášky Mechanochémia: Chémia bez rozpúšťadiel pre recykláciu odpadov a nanomateriály schopné premieňať energiu či likvidovať baktérie dal tušiť, že je to zaujímavá oblasť so širokým potenciálom na riešenie praktických problémov.

Dr. Matej Baláž je napriek svojmu stále mladému veku už pomerne známa vedecká osobnosť. Je odborníkom v oblasti mechanochémie, ktorej zostal verný, a dobre spravil. Vykonal vo svojej oblasti veľký pokrok, stal sa priekopníkom mechanochémie aj v medzinárodnom meradle. Má bohatú a kvalitnú publikačnú aktivitu, napísal aj obsiahlu monografiu. Výsledky jeho práce nezostali nepovšimnuté, Dr. Baláž je okrem iného víťazom súťaže Vedec roka 2018 v kategórii Mladý vedecký pracovník, laureátom súťaže ESET Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť vedy 35 rokov 2023 a dokonca ho Elsevier zaradil medzi top dve percentá najcitovanejších vedcov vo svete. Dr. Baláž sa snaží svoje znalosti a skúsenosti odovzdávať aj ďalej, dôkazom toho boli počas prezentácie aj príspevky jeho bývalých doktorandov,  Mgr. Márie Kováčovej, PhD. a Mgr. Martina Stahorského, PhD.

Oblasť mechanochémie je pomerne málo známa oblasť vedy. Namiesto tradičného obrazu zo školských chemických laboratórií, kde sa zlievaním rôzne sfarbených roztokov zo skúmaviek nad plynovými horákmi vyvolávajú dymiace chemické reakcie, funguje na základe jednoduchého mechanického pôsobenia, najčastejšie je to mletie, a takto „hrubou silou“ prinúti látky spolu reagovať. Bez rozpúšťadiel či vonkajšieho zahrievania. Znie to trochu ako sci-fi, ale funguje to. Prezentácia Dr. Baláža a jeho doktorandov, a nasledujúca diskusia to presvedčivo dokázala. Všetky ostatné argumenty, prečo má táto vedná oblasť obrovský potenciál, informácie o tom, čo všetko sa pomocou mechanochémie dá uskutočniť, ako môže pomôcť pri spracovaní odpadov alebo príprave nanomateriálov, nájdete vo videozázname z vedeckej kaviarne, ktorý pripravil Mgr. Martin Bystriansky.

 

Spracoval: Ján Gálik, Neurobiologický ústav BMC SAV, v. v . i.

Foto a video: Martin Bystriansky

Súvisiace články