Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na košickú vedeckú kaviareň

Košická vedecká kaviareň bude o cukrovke a polyméroch

19. 4. 2024 | videné 293-krát

Košická vedecká kaviareň pokračuje v apríli ďalšou prednáškou, opäť excelentnou témou s názvom Cukrovka a polyméry: stretnutie dvoch zdanlivo nesúvisiacich svetov. V košickej Tabačke – malej kinosále sa v stredu 24. apríla 2024 o 18.00 hod. bude hovoriť o revolučnej možnosti liečby cukrovky (a potenciálne aj iných chorôb) transplantáciou živých buniek produkujúcich inzulín ako prirodzenej náhrady za jeho nárazové dávkovanie. Hosťom bude Ing. Igor Lacík, DrSc., vedúci vedecký pracovník Ústavu polymérov SAV v Bratislave, vedúci oddelenia výskumu biomateriálov.

S transplantáciou živých buniek je spojených mnoho problémov, hlavne s ich prežívaním a správnou funkciou vzhľadom na imunitnú reakciu organizmu. Bolo by teda potrebné transplantované bunky pred imunitným systémom nejakým spôsobom ukryť, pri zachovaní možnosti obojsmernej komunikácie s vonkajším prostredím. Sú to však dve protichodné požiadavky, ktoré sa zdanlivo vylučujú. Riešením môže byť zabalenie buniek, v našom prípade buniek pankreasu, tzv. Langerhansových ostrovčekov, ktoré dokážu produkovať inzulín, do špeciálneho obalu. Vymyslieť a vyrobiť stabilný obal, ktorý telo príjme, ktorý spoľahlivo ochráni bunky vo vnútri pred imunitným systémom a zároveň umožní monitorovanie prostredia a uvoľňovanie inzulínu do vonkajšieho prostredia je, zdá sa, úloha len pre kúzelníkov. Presne o takéto kúzlo sa vo svojom výskume snaží Ing. Igor Lacík, DrSc.

Dr. Lacík pôsobil ako riaditeľ Ústavu polymérov SAV, ktorý sa za jeho éry stal jedným z najúspešnejších pracovísk SAV. Výsledky práce Dr. Lacíka a jeho prínos pre spoločnosť boli ocenené viacerými oceneniami, z ktorých spomeniem aspoň dve, verejnosti najviac známe – Krištáľové krídlo za rok 2015 v kategórii Medicína a veda, a ocenenie Eset Science Award – Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku za rok 2023

Výskum Dr. Lacíka je jeden z príkladov, kde sa základný výskum prekrýva s aplikačnou sférou. Navyše aplikáciou, ktorá môže pomôcť mnohým z nás. Výskum Dr. Lacíka je spojený aj s Košicami, spolu s prednostom Združenej tkanivovej banky LF UPJŠ a UNLP MVDr. Jánom Rosochom, CSc., pripravovali klinickú aplikáciu transplantovaných enkapsulovaných buniek. Aj preto túto prednášku Dr. Lacík venuje pamiatke Dr. Rosochu.

Verím, že vás téma zaujme a prídete stráviť opäť príjemný a hlavne užitočný večer v Tabačke.

 

Spracoval: Ján Gálik, Neurobiologický ústav BMC SAV, v. v. i.

Súvisiace články