Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na workshop

ORCA Hands-on Workshop

16. 4. 2024 | videné 248-krát

Národné kompetenčné centra pre HPC zo Slovenska a Poľska organizujú 21. – 22. mája 2024 v priestoroch Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., v Bratislave na Patrónke dvojdňový workshop zameraný na softvérový kvantovo-chemický balík ORCA

ORCA ponúka špičkovú funkcionalitu v oblastiach aplikácie teórie funkcionálu hustoty (density functional theory), ako aj metód založených na (korelovanej) vlnovej funkcii. Programový balík ORCA je teda zaujímavou alternatívou iných aj komerčných, kvantovo-chemických programových balíkov.

Účastníci kurzu sa naučia základy práce s balíkom ORCA a prostredníctvom “hands-on” cvičení získajú zručnosti v najbežnejších typoch výpočtov, akými sú výpočet vlastností atómov a molekúl, optimalizácia geometrie, spektroskopia, relativistické korekcie a pod. Navyše účastníci kurzu môžu prísť s vlastným problémom súvisiacim s balíkom ORCA, ktorého riešeniu sa počas druhého dňa kurzu budú lektori venovať.

Workshop sa uskutoční vo formáte F2F a v angličtine. Vítaní sú účastníci z celej siete EuroCC.

Zúčastniť sa môžu iba účastníci z akademických inštitúcií.

ORCA

ORCA je viacúčelový softvérový kvantovo-chemický balík, ktorý disponuje širokou škálou metód od semiempirických metód, teórie funkcionálu hustoty až po metódy založené na korelovanej, signle- a multiferenčnej vlnovej funkcii. ORCA umožňuje zohľadniť vplyv prostredia, ako aj relativistické efekty. ORCA ponúka popredné softvérové nástroje na výpočet molekulových vlastností a ponúka natívny modul molekulovej dynamiky, ako aj natívny modul QM/MM pre rozsiahle systémy. ORCA je výkonný a všestranný softvérový balík pre kvantovú chémiu, primárne vyvinutý skupinou prof. Franka Neeseho. Je zadarmo pre akademické použitie, licencie (vrátane komerčných) sú dostupné prostredníctvom FACCT.

Registrácia

Program

Viac informácií

 

Spracovala: Halyna Hyryavets, National Competence Centre for HPC

Súvisiace články