Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na košickú výstavu

Pozvánka na otvorenie výstavy s názvom Košice 1944 – 1945

16. 4. 2024 | videné 258-krát

V pondelok 29. apríla 2024 o 17.00 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hlavnej 48 v Košiciach slávnostne otvoria výstavu s názvom Košice 1944 – 1945. S úvodným slovom vystúpi Noémi Ráczová. Knižnica je zároveň partnerom projektu, za ktorým stoja vedkyne Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i, Patrícia Fogelová a Veronika Szeghy-Gayer.

Výstava je zameraná predovšetkým na obdobie nemeckej okupácie Košíc od marca 1944 do januára 1945, teda na 10 mesiacov, počas ktorých došlo k dramatickým udalostiam ako deportácie židovského obyvateľstva či nyilašského teroru. „Pri príležitosti 80. výročia od týchto udalostí sme pripravili niekoľko tematických okruhov, prostredníctvom ktorých chceme odbornej aj laickej verejnosti sprostredkovať najnovšie výsledky výskumu tohto obdobia, vrátane viacerých zabudnutých osobných príbehov,“ približuje Patrícia Fogelová, jedna z organizátoriek. Časť výstavy sa venuje bádateľsky orientovanej výučbe dejepisu.

Počas príprav vedkyne pracovali nielen s archívnymi dokumentmi, ale aj so spomienkami a rozhovormi s druhou a treťou generáciou viacerých aktérov tohto obdobia. Viacerí z nich prijali pozvanie na samotné otvorenie výstavy. 

Výstava je súčasťou projektu Local History Košice 1944 – 1945 a jej realizácia bola podporená EVZ (Erinnerung, Verantwortung, Zukunft – Pamäť, zodpovednosť, budúcnosť) Foundation. 

Srdečne pozývame!

Spracovali: Patrícia Fogelová a Veronika Szeghy-Gayer

Foto: archív autoriek

Súvisiace články