Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vítanie poslov jari.jpg

V Arboréte Borová hora vo Zvolene vítali vtáčích poslov jari

12. 4. 2024 | videné 249-krát

V Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene zorganizovali 3. apríla 2024 už po devätnásty raz vítanie vtáčích poslov jari. Na programe boli monitoring a odchyty vtáctva, spojené s krúžkovaním, besedami a krátkymi prednáškami, ukážky výcviku dravcov a rozpoznávanie hlasových prejavov vtáctva. Aktivity zaujali najmä školákov, do arboréta okrem nich zavítali aj škôlkari, i dospelí milovníci vtáctva, celkovo organizátori napočítali asi 300 návštevníkov.

Túto tradičnú akciu, ktorou sa oslávil aj Deň vtáctva, pripadajúci na 1. apríl, pripravili pracovníci Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i., vo Zvolene v spolupráci s vedením Arboréta Borová hora. Už deň vopred inštalovali siete, do ktorých odchytávali vtáčie druhy preletujúce územím arboréta. V minulom roku v čase konania podujatia začiatkom apríla panovalo v SR mrazivé počasie, čo však nemohlo ohroziť konanie akcie, hlavne z dôvodu, aby sa udržal pravidelný zber údajov o migrácii a početnosti vtáctva na lokalite. Uskutočňuje sa tu už od roku 2001, v prvých rokoch bez účasti verejnosti. Je zaujímavé porovnať, ako počasie ovplyvnilo prílety vtáčích druhov z ich zimovísk. Aktuálne sa odchytilo a krúžkovalo celkom 37 jedincov zo 14 druhov vtákov. Vysoké teploty tohto roku – rekordne vysoké teploty vo februári i marci sa odrazili aj na druhovom zložení vtáctva, keď sa oproti minulému roku (výrazne chladnejší marec a apríl) zistilo viac jarných migrantov, napr. penice čiernohlavé a kolibiariky čipčavé, pinky obyčajné, a menej bežných rezidentov – sýkorka veľká a belasá. Registroval sa aj vyšší počet retrapov (odchytov z predošlých rokov) potvrdzujúcich vernosť hniezdnej lokalite či migračnej zastávke – napr. drozd čierny – retrap po roku a troch rokoch, a sýkorka chochlatá, králik zlatohlavý a červienka po roku. Aj podľa stavu vegetácie sa potvrdilo, že sezóna 2024 je minimálne oproti predošlému roku urýchlená o viac ako tri týždne.

Ukázalo sa, že predstavovanie jedincov pri ich krúžkovaní, keď je možné odchytené druhy vidieť úplne zblízka, dokonca sa ich dotknúť, zostáva pre zúčastnených najatraktívnejším bodom programu. Aj tentoraz sa z úst vedcov dozvedeli nielen názov konkrétneho druhu, ale aj všetko podstatné o jeho živote a správaní, význame v ekosystéme, o ohrozeniach, ktorým sú vtáky vystavené, napr. aj počas migrácie do zimovísk v južnej Európe a Afrike a späť, ďalej o tom, ako našich vtáčích spolupútnikov  ovplyvňuje klimatická zmena, zmeny prostredia, zmeny v hospodárení v krajine a ďalšie faktory. Samozrejme, nechýbali informácie o prikrmovaní vtáctva, ako každý z nás môže pomôcť prežiť chladné obdobie tým druhom, ktoré zostávajú počas zimy na Slovensku.

Hlavní aktéri podujatia – RNDr. Anton Krištín, DrSc. a doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc., sa popri svojej vedeckej práci s veľkým zanietením venujú popularizácii poznatkov, získaných vedeckým výskumom a pozorovaním vtáctva. Svoje nadšenie preniesli na návštevníkov, deti boli pozornými poslucháčmi, dokázali reagovať na otázky a v mnohých prípadoch si odchytený druh prevzali do svojich vlastných rúk, aby ho vzápätí vypustili na slobodu. Najaktívnejší boli odmenení brožúrkami a plagátmi popularizujúcimi význam vtáctva v krajine a pre človeka.

Účastníci boli svedkami krúžkovania, týkalo sa tých jedincov, ktoré zatiaľ krúžky nemali. Krúžkované druhy sú zdrojom cenných informácií o ťahových cestách vtáctva, zastávkach pri letoch na zimoviská napr. do Afriky, o zdravotnom stave a ďalších údajov a informácií, ktoré odborníci dokážu využiť vo výskume i ochrane vtáctva. Krúžkovanie vtáctva prebieha na celom svete, len na Slovensku sa ročne okrúžkuje temer 75-tisíc vtákov.

Na dni venovanom vtáctvu sa podieľali aj pedagógovia a žiaci Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici a prispeli ukážkami výcviku dravcov, hlasových prejavov vtáctva počas dňa, ďalej pracovníci Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana vo Zvolene, ktorí deti zaujali rôznymi environmentálnymi hrami. Návštevnú sezónu v arboréte slávnostne otvoril jeho riaditeľ doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc.

 

Spracovala: Katarína Sládeková, Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Foto: Radovan Marko

Súvisiace články