Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Účastníci stretnutia v Kluži

Workshop projektu WIMANET v Kluži sa zaoberal existujúcimi databázami o malárii

12. 4. 2024 | videné 349-krát

V rámci medzinárodného projektu WIMANET sa nedávno opäť stretla skupina vedcov na workshope, ktorý sa konal v rumunskom Kluži. Hlavným cieľom projektu WIMANET je zdieľať a prehlbovať znalosti o vektormi prenášaných parazitoch, hlavne o krvinkovkách u voľne žijúcich zvierat. Slovensko na workshope zastupovala Dr. Lenka Minichová z Biomedicínskekeho centra SAV, v. v. i., online sa zúčastnili aj Dr. Alžbeta Šujanová a Dr. Radovan Václav z Ústav zoológie SAV. Šesť pracovných skupín na workshope diskutovalo o potrebe vývoja vhodných protokolov, existujúcich databázach týkajúcich sa malárie a tiež potrebe dizajnovania experimentov.

Choroby ako malária majú dôsledky na zdravie, rozmnožovanie a prežívanie hospodárskych zvierat, ľudí a divokej zveri. Projekt WIMANET COST chce zlepšiť pochopenie systému parazit-hostiteľ-vektor tým, že spojí vedcov z celého sveta, aby spolupracovali a spolu sa pokúsili nájsť odpovede na doteraz nezodpovedané otázky.

„Naša aktivita sa zameriava na spoluprácu šiestich pracovných skupín (WG), ktoré tvoria vedkyne a vedci z celého sveta, ktorí sú odborníci v oblasti parazitológie voľne žijúcich zvierat. Každá skupina sa zameriava na konkrétne výskumné ciele, ale zároveň zdielajú aj spoločné záujmy, ako interaktívny prístup k pochopeniu skúmaného systému parazit-hostiteľ-vektor,“ približuje A. Šujanová.

 WIMANET sa sústreďuje na tieto kľúčové otázky

  1. WG: Aké molekulárne markery sú dôležité pre genetické a transkriptomicke analýzy pri výskume malárie voľne žijúcich zvierat?
  2. WG: Ako integrovať molekulárne markery a morfológiu pri identifikácii jednotlivých druhov krvinoviek?
  3. WG: Aké faktory ovplyvňujú prenos krvinoviek voľne žijúcich zvierat vektormi?
  4. WG: Ako môžeme určiť mieru vplyvu ľudských aktivít a malárie na hematologické parametre hostiteľa?
  5. WG: Aké faktory ovplyvňujú priestorovú a časovú variabilitu v komunitách s viacerými hostiteľmi a parazitmi?
  6. WG: Aké stratégie sú účinné pri zdieľaní a zverejňovaní výsledkov s cieľovou verejnosťou?

Projekt WIMANET sa následne sústredí na posilnenie a vzdelávanie mladých vedcov a vedkyne v zručnostiach potrebných na výskum parazitov voľne žijúcich zvierat. „Preto organizujeme krátke vedecké pobyty a školenia, kde sa mladí vedci a vedkyne naučia metódy štúdia parazitov prenášaných hmyzom. Navyše, pracujeme na vytvorení štandardizovaných protokolov pre terénne, laboratórne a bioinformatické analýzy,“ zdôvodňuje slovenská vedkyňa.

WIMANET je to medzinárodný projekt financovaný z európskej grantovej schémy COST.

 

Spracovala a foto: Alžbeta Šujanová, Ústav zoológie SAV, v. v. i.

 

Súvisiace články