Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Súťaž Ústavu krajinnej ekológie SAV pre deti: Staňte sa Ochrancami planéty

11. 4. 2024 | videné 446-krát

Deň zeme si každoročne pripomíname 22. apríla. Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i., pripravil pri príležitosti tohto dňa súťaž pre deti, ktorej cieľom je nielen upozorniť na aktuálne problémy, ale urobiť aj niečo dobré pre našu planétu.

Podmienkou výzvy Ochrancovia planéty je vytvoriť niekoľko jednoduchých pravidiel. „Chceme, aby deti spoločne s ich učiteľkami a učiteľmi vytvorili niekoľko jednoduchých pravidiel, ktorými pri ich dodržiavaní prispejú k ochrane životného prostredia,“ konkretizuje súťaž Magdaléna Bezáková z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Pravidlá je potrebné napísať na veľký plagát a nazvať Naše desatoro, sedmoro alebo pätoro pre planétu Zem, výtvarne ho dotvoriť a zavesiť na viditeľné miesto v triede alebo škole.

Fotografiu plagátu a aj spoločnú fotografiu triedy spolu s plagátom je potrebné zaslať do 10. mája 2024 na e-mailovú adresu magdalena.bezakova@savba.sk a do názvu správy napísať Ochrancovia planéty.

Najkrajšie plagáty odmeníme edukačnými hrami alebo knihami. Malú odmenu a certifikát ´Ochrancovia planéty´ zašleme všetkým kolektívom, ktoré sa zapoja do našej výzvy,“ dodáva M. Bezáková.

Výzva je určená pre tri kategórie:

1) deti materských škôl – ich úlohou je vymyslieť aspoň päť pravidiel pre planétu Zem;

2) žiaci I. stupňa základných škôl – ich úlohou je vymyslieť aspoň sedem pravidiel ;

3) žiaci II. stupňa základných škôl – ich úlohou je vymyslieť aspoň desať pravidiel.

Štatút súťaže

Kontakt pre akékoľvek otázky: magdalena.bezakova@savba.sk

 

Spracovala: Magadaléna Bezáková, ÚKE SAV, v. v. i.

Foto: archív

Súvisiace články