Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Doktorandský seminár, prezentácia doktorandky Shubhi Mishra z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

V Aule SAV sa konal ďalší zo série doktorandských seminárov

9. 4. 2024 | videné 350-krát

Pravidelné celoakademické semináre doktorandov SAV pokračovali ďalším stretnutím, ktoré sa konalo v utorok 9. apríla v Aule SAV. Cieľom týchto seminárov je spoznať nielen prácu kolegov, no aj spoznať sa navzájom, zároveň si vymeniť skúsenosti a nadviazať možno aj budúce spolupráce.

Na úvod predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., odovzdal diplomy doktorandom, ktorí získali Doktogrant alebo Certifikát kvality. Ako zdôraznil, ide o dôležitý program, ktorý podporuje vedecké projekty študentov doktorandského štúdia v ústavoch či centrách SAV. Zároveň vyjadril prianie, aby doktorandi pokračovali vo svojej vedeckej práci na pôde SAV.

Člen Predsedníctva SAV, vedec Mgr. Michal Kšiňan, PhD., z Historického ústavu SAV, v. v. i., predstavil svoj príbeh vedca, manažéra, ale aj manžela a otca. Zdôraznil, že napriek tomu, že nebol vynikajúcim žiakom, podarilo sa mu ako vedcovi dosiahnuť už viacero významných úspechov. Pre budúcich vedcov je nezanedbateľným príkladom aj v tom, že sa „odhodlal“ čerpať rodičovskú dovolenku.

So svojou vedeckou prácou s aktuálnou a stále v spoločnosti rezonujúcou témou vystúpila Miroslava Šudila Žilinská z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., ktorá hovorila o hraniciach v sexe.

S projektom Hodnotenie rizík a stratégie na zmiernenie záplav ulíc v Trebišove na Slovensku: perspektíva zelenej infraštruktúry sa predstavil Kostiantyn Sokolchuk z Ústavu hydrológie SAV, v. v. i.

Posledným príspevkom bol výskum doktorandky Shubhi Mishra z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., v ktorom sa zaoberá témou: Je vystavenie vodných rastlín chronickému ionizujúcemu žiareniu synergické alebo antagonistické pre imunitu rastlín?

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články