Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prihlásiť sa možno do 30. apríla 2024 cez stránku programu

Lifbee Academy otvára prihlasovanie do 5. ročníka

8. 4. 2024 | videné 206-krát

Lifbee Academy, platforma koncentrujúca talenty zo všetkých univerzít a mladých profesionálov z rôznych odborov, otvára prihlasovanie do 5. ročníka. Prihlásiť sa možno do 30. apríla 2024 cez stránku programu.

Lifbee Academy je unikátny stredoeurópsky vzdelávací program a inovačný inkubátor pre vedcov aj nevedcov s vysokou pridanou hodnotou. Za osem mesiacov tu možno získať skúsenosť a prax v oblasti tvorby inovácií – network či kontakty na top ľudí z inovačného vedeckého prostredia. 

Program má dve časti

Prednášky a workshopy od odborníkov, riaditeľov firiem a inšpiratívnych ľudí z oblasti podnikania, startupov a vedy. Táto časť prepája teóriu s praxou a predstavuje nástroje, ktoré buď jednotlivcovi, alebo budúcemu tímu pomôžu pri tvorbe vlastného projektu. Blok prebieha prvé štyri mesiace (jún – september).
Inkubátor trvá od októbra do januára. V tejto časti si účastníci zložia tím. Účastníci budú pracovať na jednej z výziev v rámci dvoch "labov" – EnviroTech Labu alebo Life Sciences Labu.

EnviroTech Lab rieši témy súvisiace so životným prostredím, právami zvierat, zelenou energiou, cirkulárnou ekonomikou, novými materiálmi, biofabrikáciou a bioutilizáciou.

Life Sciences Lab sa zameriava na témy zdravie, liečivá, kozmetický priemysel, zdravá výživa, diagnostika a prevencia.

Na záver programu čaká na účastníkov Finále Lifbee Academy, počas ktorého účastníci odprezentujú so svojím tímom projekt pred top expertmi a budú môcť vyhrať 5 000 eur na rozbeh nápadu.

Záznam z finále 4. ročníka Lifbee Academy

Lifbee Academy možno zvládnuť popri práci, škole alebo popri písaní dizertačnej práce.

  • Program je dva- až trikrát do týždňa vo večerných hodinách od 18.00 hod a je online.
  • Raz do mesiaca sa konajú osobné stretnutia na celodenných sobotných workshopoch a sústredeniach (workshopová miestnosť je v pešej vzdialenosti od hlavnej stanice v Bratislave). V prípade, že nemôžete v danom čase pricestovať, dá sa pripojiť online.

Linka na prihlásenie

Do 5. ročníka Lifbee Academy sa možno prihlasovať do 30. apríla 2024. Počet miest v programe je limitovaný.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj a grafika: Lifbee Academy

Súvisiace články