Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Pozvánka na prednášku: Morálne povinnosti voči minulým ja

2. 4. 2024 | videné 278-krát

Filozofický ústav SAV, v. v. i., pozýva na webinár Morálne povinnosti voči minulým ja, ktorý sa uskutoční 9. apríla 2024 o 13.30 hod. Rečníkmi podujatia budú Vincent Grandjean (Univerzita v Zürichu) a Agnès Baehni (Ženevská univerzita). S úvodným slovom vystúpi Martin Muránsky (Vedúci Oddelenia výskumu normativity a ľudských práv , Filozofický ústav SAV, v. v. i.).  Moderátorom podujatia je Tomáš Kollárik (Oddelenie výskumu normativity a ľudských práv , Filozofický ústav SAV, v. v. i.).

Link na zoom pripojenie

Na podujatí sa môžete zúčastniť aj v zasadačke Filozofického ústavu SAV, miestnosť č. 94.

Abstrakt

Prednáška sa bude zaoberať dôsledkami dvoch všeobecne uznávaných presvedčení:

  1. máme morálne povinnosti voči osobám, ktoré už nie sú prítomné,
  2. máme morálne povinnosti voči sebe samým.

Konkrétne sa naše skúmanie zameriava na morálne povinnosti voči našim minulým ja. Na začiatku sa zaoberáme rôznymi námietkami spochybňujúcimi životaschopnosť týchto povinností a následne uvádzame dva argumenty podporujúce ich hodnovernosť. Tieto argumenty vychádzajú z hypotetických scenárov cestovania v čase a svojvoľného vylúčenia minulých ja z morálneho rámca. V závere tvrdíme, že uznanie morálnych povinností voči našim minulým ja je paradoxne kľúčové pre boj s morálnym egocentrizmom v jeho časovej dimenzii.

Udalosť je podporená grantom VEGA2/0118/24, Sociálna povaha normativity ako východisko vysvetlenia vzťahu individuálnej a kolektívnej autonómie.

 

Spracoval: Tomáš Kollárik, FiÚ SAV, v. v. i.

Foto: unsplash.com/Aron Visuals

Súvisiace články