Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zimný spánok

Výstupom vedeckého projektu je aj kniha pre deti: Rozprávka o Medvedíkovi Miškovi, ktorý chcel spoznať Celý Svet

27. 3. 2024 | videné 1062-krát

Každá rozprávka má svoje posolstvo. Bájky so zvieratkami zasa skryté poučenie. Knižka Rozprávka o Medvedíkovi Miškovi, ktorý chcel spoznať Celý Svet spája v sebe posolstvo, poučenie, geografiu, popis málo známych miest či tajomstvá prírody. Zároveň je jedným z plánovaných výstupov medzinárodného projektu Geografického ústavu SAV, v. v. i., Geoturistický potenciál územia v okolí Tatier a možnosti jeho rozvoja. Knižka cez dobrodružstvá medvedíka Miška, ktorý sa rozhodol spoznať „Celý Svet“, pozýva spoznávať poľsko-slovenské pohraničie pod Tatrami.

Prvotnou myšlienkou pre vznik knižky bola snaha priblížiť aj najmenším obdivovateľom prírody jej tajomstvá, aby sa mohli hravou formou dozvedieť a naučiť sa niečo zaujímavé,“ odpovedá Ján Novotný z Geografického ústavu SAV, v. v. i., jeden zo spoluautorov, a zároveň vysvetľuje dôvod, prečo sa spolu s poľskými kolegami rozhodli knižku napísať. Tá dokazuje, že aj o zložitých geologických a geomorfologických procesoch sa dá hovoriť jednoducho a pútavo. „V Poľsku už skôr vznikli knižky, ktoré v podobnom štýle rozprávajú napríklad o živote včiel alebo o Tatranskom národnom parku, tie boli pre nás základnou inšpiráciou,“ približuje vedec. Motiváciou pre projekt bolo aj to, že mnohé miesta v Tatrách sú preplnené turistami, medvedík Miško putuje práve po tých cestách a cestičkách, kde ho turisti až tak nerušia. „V rámci projektu sme skúmali potenciál cestovného ruchu aj v menej navštevovaných lokalitách v ich okolí,“ popisuje vedec a poukazuje na rozvíjajúcu sa novú oblasť cestovného ruchu – geoturizmus. „Jeho podstatou je možnosť niečo sa naučiť, dozvedieť sa viac o mieste, ktoré navštívime. Naša knižka je takou ponukou pre tých najmenších zvedavých geoturistov.“

Spomínaný projekt je zameraný na geolokality v území, ktoré autori definovali ako okolie Tatier na Slovensku aj v Poľsku a zahŕňa tri tradičné etnografické regióny na Slovensku – Oravu, Liptov a Spiš a jeden v Poľsku – Podhalie. V rámci tohto územia vedci identifikovali viac ako 100 geolokalít, ktoré zdokumentovali a vyhodnotili. „Aj náš rozprávkový hrdina sa mal od počiatku pohybovať v tomto území a navštevovať niektoré z týchto miest,“ hovorí vedec.  Trasa, po ktorej medvedík putuje, a dobrodružstvá, ktoré počas púte zažíva, sa kryštalizovali postupne. Ako si vyberali miesta pre medvedíkovo putovanie – bol prvý vedecký zámer alebo lyrický opis? „Opis zaujímavých miest bol kľúčovou myšlienkou, väčšinou sme najskôr vybrali lokalitu a až potom rozmýšľali, čo by na nej medvedík mohol zažiť. Niekedy však najskôr vznikol nápad na nové huncútstvo a potom sme rozmýšľali, s akým miestom by mohlo byť spojené,“ popisuje tvorbu knižky spoluautor. Knižka, ktorú napísali Anna Chrobak-Žuffová, Anna Delekta, Ján Novotný a Jolanta Mirecka, je zatiaľ dostupná len online a nad jej komerčným využitím sa zatiaľ autori projektu nezamýšľali. Uvažujeme aj o jej papierovej verzii, ale zatiaľ nič konkrétne naplánované nie je. Jednou z možných predstáv je, aby sa knižka ponúkala návštevníkom ako súčasť propagačných materiálov, ktoré si jednotlivé regióny cestovného ruchu vytvárajú,“ objasňuje spoluautor a vedec v jednom. „Originál ´putovania medvedíka Miška´ bol napísaný v poľštine. Spolu s kolegyňami z Krakova (z bývalej Pedagogickej univerzity, dnes Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Krakow) sme vytvorili základnú schému príbehu. Tú sme potom v spolupráci s Jolantou Mireckou, ktorá má skúsenosti s písaním knižiek pre deti, literárne dotvorili.“ Veľmi dôležitá je aj grafická podoba diela. Ilustrácie talentovanej výtvarníčky Magdaleny Chrobakovej vznikali priebežne počas celého procesu tvorby knižky a boli tak jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Ján Novotný napokon preložil text do slovenčiny. Ako hovorí, najväčšou výzvou boli básničky a slovné hračky. Bola to však preňho príjemná zmena odpútať sa od strohého vedeckého štýlu a písať na chvíľu poetickým jazykom. „Do akej miery sa to podarilo, to už posúdia čitatelia,“ dodáva na záver s úsmevom J. Novotný z Geografického ústavu SAV, v. v. i.

Projekt Geoturistický potenciál územia v okolí Tatier a možnosti jeho rozvoja financuje Medzinárodný vyšehradský fond a je zameraný na územie Podtatrze (hraničná oblasť obklopujúca Tatry, ktorá zahŕňa štyri historické a kultúrne regióny: Podhalie, Oravu, Liptov a Spiš). Jeho hlavným cieľom je inventarizácia a hodnotenie jedinečných foriem neživej prírody na tomto území a rovnako aj hodnotenie jeho turistického potenciálu či realizácia pilotných štúdií na cielene vybranej skupine ľudí, ktorí rozhodujú o stave a vývoji územia.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: ilustrácie z knihy

Súvisiace články