Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ústav svetovej literatúry (ÚSvL) SAV, v. v. i., pozýva na prezentáciu publikácie Jána Živčáka Slabosť a sila periférie. Stredoveká francúzska literatúra na Slovensku v rokoch 1900 – 2017

Prezentácia knihy Jána Živčáka Slabosť a sila periférie. Stredoveká francúzska literatúra na Slovensku v rokoch 1900-2017

11. 3. 2024 | videné 292-krát

Ústav svetovej literatúry (ÚSvL) SAV, v. v. i., pozýva na prezentáciu publikácie Jána Živčáka Slabosť a sila periférie. Stredoveká francúzska literatúra na Slovensku v rokoch 1900 – 2017. Podujatie sa uskutoční v stredu 13. marca 2024 o 10.00 ho v zasadacej miestnosti ústavu a zároveň ho bude možné sledovať online. Knihu predstaví, rozhovor s autorom a diskusiu bude viesť doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.

Po boku klasickej literárnej medievalistiky, zameriavajúcej sa na filologické a poetologické otázky stredovekého písomníctva, sa v ostatných rokoch dostáva do popredia aj výskum tzv. medievalizmu, čiže umeleckej alebo odbornej recepcie stredoveku v neskorších obdobiach dejín. Monografia Jána Živčáka si kladie za cieľ zmapovať jednu z dôležitých paradigiem medievalizmu na Slovensku – preklady a prepisy stredovekých francúzskych diel do slovenčiny po roku 1900. Postupne sa venuje štyrom projektom – dvom prekladom Aucassina a Nicoletty, hybridného básnicko-prozaického diela zo začiatku 13. storočia, Felixovej a Turčányho antológii Danteho trubadúri a básnickej zbierke Anny Ondrejkovej Izolda: sny, listy Tristanovi. Pilierom prvých kapitol knihy je koncept periférie, ktorý možno chápať aj ako synonymum slobody. Skúmané preklady dosvedčujú, že rezignácia na popularitu môže byť zdrojom profesijného étosu, ktorý odolá totalitným praktikám aj ideologickým tlakom. Zároveň sa však s rastúcou vzdialenosťou od čitateľsky úspešnej sféry zvyšuje počet lakún v prekladovom priestore, ktoré spôsobujú, že na Slovensku dôverne poznáme Françoisa Villona, ale nevieme nič o aristokratických, a pritom prekvapivo moderných témach jeho súčasníka Charlesa d’Orléans. Posledná kapitola s komparatistickým presahom si všíma zložitú cestu tristanovskej látky do slovenskej kultúry, ktorú, zdá sa, významne ovplyvnila kontroverzná kniha Denisa de Rougemont o religióznom pozadí tristanovského mýtu.

Podujatie sa uskutoční v rámci výskumného projektu APVV Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí.

Link na pripojenie cez Zoom
Meeting ID: 853 7894 8870
Passcode: 915675

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj a foto: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Súvisiace články