Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Dni Charkova v Košiciach

Fórum Ukrajina – Slovensko: Perspektívy rozvoja bilaterálnej spolupráce vo vybraných oblastiach

5. 3. 2024 | videné 513-krát

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., a Oddelenie medzinárodnej spolupráce Charkovského mestského úradu ako partneri projektu CEEA, organizujú v spolupráci s Inštitútom pre centrálnu Európu, o. z., odborné fórum, ktoré sa bude konať 13. marca 2024 od 8.00 do 18.00 hod. v Košiciach v priestoroch hotela Yasmin.

Podujatie si kladie za cieľ napomôcť konštruktívnej diskusii na vybrané témy cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou. Odborníci sa budú v rámci štyroch panelov venovať potenciálnemu rozvoju medziregionálnej spolupráce, úlohe mimovládnych a humanitárnych organizácií v procese integrácie ukrajinských obyvateľov, kritickej infraštruktúre, hospodárskej a energetickej transformácii vzhľadom na udržateľnosť, ako aj obojstrannému prenosu skúseností a know-how v oblasti špičkových technológií, osobitne v leteckom a vesmírnom priemysle.

Okrem posúdenia procesov diverzifikácie energetických zdrojov, ochrany a obnove kritickej, najmä energetickej infraštruktúry v podmienkach prebiehajúceho vojenského konfliktu sa fórum bude zaoberať hľadaním možností využitia medzimestských a medziregionálnych kontaktov, vytvorením partnerskej siete medzi organizáciami na Slovensku a na Ukrajine a podporou humanitárnych a mienkotvorných iniciatív.

Fórum sa bude konať za účasti predstaviteľov štátnych orgánov Slovenska a Ukrajiny, diplomatov, zástupcov mimovládnych organizácií, samospráv, univerzít, vedeckovýskumných a vedecko-technických inštitúcií, ako aj zástupcov podnikateľského sektora zo Slovenska a susedných krajín.

Fórum Ukrajina – Slovensko je súčasťou podujatia Dni Charkova v Košiciach a ďalších aktivít, ktoré sa budú konať v dňoch 12. – 14. marca 2024 v rámci riešenia projektu Mestá v rozšírenom európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA) – č. GGC01007 financovaného z grantov EHP.

Pre účasť na podujatí je potrebné sa zaregistrovať.

Tešíme sa na spoločnú diskusiu!

Program podujatia v prílohe.

Viac informácií aj na projektovej stránke.

 

Spracovala: Anna Kalistová, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i.

Súvisiace články