Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Európsky slnečný ďalekohľad

Viceprezidentom Nadácie EST-CF sa stal Peter Gömöry z Astronomického ústavu SAV, v. v. i

4. 3. 2024 | videné 359-krát

prípravnej fáze projektu EST (Európsky slnečný ďalekohľad) venovali kľúčoví realizátori tohto projektu, medzi ktorých patrí aj Astronomický ústav SAV, v. v. i., značné úsilie vytvoreniu projektovej kancelárie v snahe optimalizovať proces výstavby teleskopu. Pre uľahčenie tejto prechodnej fázy sa vytvorila European Solar Telescope – Fundación Canaria (EST-CF). Viceprezidentom a členom správnej rady nadácie sa stal riaditeľ Astronomického ústavu SAV, v. v. i., Peter Gömöry.

Pre slovenských vedcov to znamená, že majú priamy vplyv nielen na denný chod, ale hlavne na kľúčové rozhodnutia nadácie. „Prezident a viceprezident nadácie sú totiž ex-offo aj členovia výkonného výboru nadácie. Majú tak napríklad zásadné slovo pri schvaľovaní všetkých oficiálnych dokumentov nadácie,“ podčiarkuje význam funkcie P. Gömöry.

„Aktuálne riešime aj niektoré personálne otázky, hlavne obsadenie miesta riaditeľa nadácie EST, ktorý by mal mať na starosti denné fungovanie nadácie,“ približuje činnosť nadácia a dodáva, že „v najbližšom období bude však kľúčová príprava kvalitných podkladov a dokumentov potrebných na predĺženie zaradenia projektu EST do ESFRI.“ 

ESFRI je Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach a projekt EST je v ňom zaradený od roku 2016. „Pre zdarné pokračovanie projektu je veľmi dôležité, aby bol projekt EST zaradený medzi tieto ´top´ európske infraštruktúry aj naďalej,“ pridáva najbližšie plány Peter Gömöry.

„Z dlhodobejšieho hľadiska je úplne najdôležitejšou úlohou nadácie snaha o vytvorenie takzvanej rady alebo zboru vládnych predstaviteľov, ktorí by mali rokovať o možnosti vytvorenia nadnárodného konzorcia ERIC. Je to v súčasnosti pravdepodobne jediná možnosť na zabezpečenie výstavby a následného dlhodobého udržania prevádzky ďalekohľadu EST,“ dodáva Gömöry. viceprezident Nadácie EST a riaditeľ Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

AsÚ SAV, v. v. i., je kľúčovým partnerom medzinárodného projektu Európskeho slnečného teleskopu (EST). Európsky slnečný ďalekohľad so svojím primárnym zrkadlom s priemerom 4,2 metra, najmodernejšou technológiou a špecializovaným prístrojovým vybavením poskytne astronómom bezkonkurenčný nástroj na pozorovanie Slnka. Konštrukcia tohto výnimočného prístroja je naplánovaná v observatóriu Roque de los Muchachos, ktoré sa nachádza na ostrove La Palma (Španielsko) a je celosvetovo známe ako špičkové miesto pre astronomické pozorovania.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: EST

Súvisiace články