Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zuzana Benková privítala účastníčky stretnutia

Global Women’s Breakfast: Vedkyne z Ústavu polymérov SAV, v. v. i., diskutovali o udržateľnosti a rôznorodosti

28. 2. 2024 | videné 429-krát

V pondelok 26. februára 2024 sa stretli vedkyne z Ústavu polymérov SAV, v. v. i., v zasadačke ústavu na neformálnych raňajkách a pripojili sa tak k výzve Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC). Výzvu vyhlásili pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede. Hlavnou témou Global Women’s Breakfast boli tento rok udržateľnosť a rôznorodosť.

Prvé raňajky sa pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede konali v Ústave polymérov SAV, v. v. i., v roku 2023. Stretnutie na tému Rúcanie bariér v polymérnej vede pootvorilo dvere diskusii o sociálnych problémoch, ktorým v súčasnosti čelia vedkyne, najmä matky. Rok 2024 priniesol vedkyniam priestor na debatu v súvislosti s celospoločenskými témami udržateľnosti a rôznorodosti.

Neformálne stretnutie o postavení žien vo vede usporiadali aj tento rok Ing. Mária Omastová, DrSc., Mgr. Zuzana Benková, PhD., Mgr. Zuzana Kroneková, PhD., a Mgr. Silvia Podhradská, PhD. Podľa doktorky Omastovej nebolo nevyhnutné držať sa striktne témy navrhnutej organizáciou IUPAC, ale vzhľadom na zameranie polymérneho výskumu sa myšlienka udržateľnosti a rôznorodosti ukázala ako zaujímavá. „Minulý rok bol špecifický, pretože šlo o prvé raňajky. Kolegyne sme chceli primárne oboznámiť s tým, aké výhody majú v našom ústave. Tento rok sme vychádzali zo svetového zamerania a rozobrali sme tak celospoločenské témy z pohľadu žien,“ dopĺňa doktorka Benková.

Počas prezentácie zameranej na udržateľnosť, ktorou kolegyne sprevádzala Ing. Pavla Hájovská, PhD., predsedníčka Rady mladých vedcov Ústavu polymérov SAV, v. v. i., sa diskutovalo o potrebe zachovania prírodných zdrojov pre ďalšie generácie aj o možnostiach využitia alternatívnych zdrojov. V súvislosti s polymérnym zameraním sa načrtli tiež možnosti zelenej, resp. udržateľnej chémie, ktorá je zameraná na vývoj procesov a produktov, ktoré minimalizujú alebo vylučujú používanie a tvorbu nebezpečných látok. Prezentácia podnietila vedkyne k diskusii o recyklácii, zelenej energii, ochrane vodných zdrojov, udržateľnosti v doprave, ale aj o plytvaní jedlom a význame lokálnej produkcie a dôsledkoch globalizácie.

Z diskusie tiež vyplynulo, že rôznorodosť vo vede a výskume netreba opomínať. Je nevyhnutná, pretože len tak môžu vznikať dobré projekty a excelentné výsledky. Diverzita je pilierom vedeckého pokroku a treba sa ju naučiť oceňovať nielen slovami, ale aj činmi.

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede sa oslavuje 11. februára a vznikol prijatím rezolúcie OSN v roku 2015. Tento deň svetu pripomína, že ženy zohrávajú vo vede a výskume dôležitú úlohu. Preto je potrebné vedkyne podporovať, búrať zaužívané stereotypy a vytvárať priestor pre princípy rodovej rovnosti a inklúzie vedkýň aj na poli kariérneho rastu.

 

Spracovala: Stanislava Longauerová
Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články