Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Astronomický ústav SAV, v. v. i., vyhlásil súťaž pre žiakov základných škôl s hviezdnymi cenami Zdroj: IAU

Astronomický ústav SAV, v. v. i., vyhlásil súťaž pre žiakov základných škôl s hviezdnymi cenami

12. 2. 2024 | videné 390-krát

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede (11. februára) vyhlásil Astronomický ústav SAV, v. v. i., súťaž Ženská osobnosť v astronómii. Určená je žiakom 2. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií (prima až kvarta). Víťazov čaká „hviezdne“ ocenenie.

Podmienkou účasti v súťaži je vypracovanie projektu o ženskej osobnosti v astronómii, ktorý musia účastníci doručiť (e-mailom alebo poštou) na Astronomický ústav SAV, v. v. i., v Starej Lesnej do 31. marca 2024. Podrobné pravidlá súťaže sú v prílohe.

Výsledky súťaže vyhlásia organizátori 10. apríla 2024 a budú k dispozícii na stránke Astronomického ústavu SAV, v. v. i., a sociálnych sieťach ústavu (Facebook, Instagram).

Pre výhercov sú pripravené naozaj „hviezdne“ ceny.

Prvé miesto bude odmenené návštevou vysokohorského observatória na Lomnickom štíte. Pracovisko bude môcť výherca alebo výherkyňa navštíviť v sprievode zákonného zástupcu alebo učiteľa.

Druhé miesto je návšteva vysokohorského observatória Skalnaté Pleso pre žiaka v sprievode zákonného zástupcu alebo učiteľa.

Výherca alebo výherkyňa na 3. mieste získa večerné pozorovanie v observatóriu Stará Lesná v sprievode zákonných zástupcov alebo môže zobrať svoju triedu v sprievode pedagóga.

Viac informácií nájdete v štatúte súťaže.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Grafika: IAU

Súvisiace články