Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z konferencie

Nové horizonty kvalitatívneho výskumu

8. 2. 2024 | videné 423-krát

V dňoch 5. a 6. februára 2024 sa na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave uskutočnil už 23. ročník česko-slovenskej konferencie Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku, ktorého spoluorganizátormi boli už tradične Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., a Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, v. v. i. Témou tohtoročnej konferencie boli Nové horizonty kvalitatívneho výskumu. Zamerali sme sa predovšetkým na to, ako môžu sociálne vedy, a špecificky kvalitatívny výskum pomôcť porozumieť a zvládať krízy a zmeny, ktorým v poslednom období ako spoločnosti čelíme, či už je to spoločenská polarizácia v súvislosti s pandémiou COVID-19, alebo vojna na Ukrajine, alebo potreba transformácie akademickej práce a inštitúcií v súvislosti s replikačnou krízou v sociálnych vedách či potrebou reflektovať rodové nerovnosti v akadémii. 

Našu výzvu predniesť pozvané prednášky prijali držiteľka spoločenskovedného grantu ERC zameraného na konšpirácie Elżbieta Drążkiewicz (University of Lund); expertka  na  výskum kultúry akademických inštitúcií Kateřina Zábrodská (Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.), priekopník žánru keynote performance Aleš Neusar (Ostravská univerzita), advokát otvorenej vedy Matúš Adamkovič (CSPV SAV, v. v. i., a University of Jyväskylä), výrazná postava adiktológie Michal Miovský (Univerzita Karlova), etnograf československej psychológie Ivo Čermák (Katolícka univerzita v Ružomberku) a legendárna experimentálna a súčasne kvalitatívna výskumníčka Viera Bačová (CSPV SAV, v. v. i.).

Pozvané prednášky sa zamerali na široké spektrum aktuálnych tém od porozumenia a zmierňovania spoločenskej polarizácie cez úlohu akademických výskumníkov v tvorbe politík vzdelávania a prevencie, kvalitu akademických inštitúcií a akademický líderšip až po aplikáciu praktík otvorenej vedy do kvalitatívneho výskumu. Ako kvalitatívni výskumníci a výskumníčky sa na konferencii nevyhýbame ani netradičným a umeleckým žánrom, ako je cirkusová performance či duoetnografia, cez ktoré je možné hlbšie reflektovať citlivé osobné témy, ako je prežívanie depresie či odchod do akademického dôchodku.

Príspevky v tematických sympóziách, sekciách a postery sa venovali aktuálnym problémom, ako sú migrácia, súčasné podoby rodičovstva i sexuálnych identít, duševné a fyzické zdravie, sexuálne násilie, používanie rodovo citlivého jazyka či radikalizácia a dezinformácie.

Ďakujeme našej partnerskej inštitúcii FSEV UK za skvelú spoluprácu pri príprave 23. ročníka konferencie. Budúci rok sa uskutoční v Českej republike, opäť s aktívnym prispením výskumníčok a výskumníkov zo Slovenskej akadémie vied.

 

Spracovali: Barbara Lášticová, Magda Petrjánošová, ÚVSK SAV, v. v. i., a Radomír Masaryk, UK Bratislava

Foto a video: Martin Bystriansky

Súvisiace články