Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Výskumník z Charité skúma pascu na hlodavce v Kostarike © Charité | Andres Moreira-Soto

Výskumný projekt posúdi riziká vzniku zoonóz v súvislosti so stratou biodiverzity

5. 2. 2024 | videné 946-krát

Ochorenia prenášané zo zvierat na ľudí, známe ako zoonózy, predstavujú infekcie, s ktorými sa dnes bežne stretávame. K ich zvýšenému výskytu prispieva aj strata biodiverzity v dôsledku zásahov človeka do ekosystémov. Aký veľký je však vplyv zmien vo využívaní pôdy a úbytku biodiverzity na prenos patogénov medzi zvieratami a ľuďmi? Otázkou sa zaoberá medzinárodné výskumné konzorcium v rámci EÚ projektu pod názvom Vznik zoonóz naprieč degradovanými a obnovenými lesnými ekosystémami (ZOE) na čele s Charité – Universitätsmedizin Berlin. Prostredníctvom projektu vedci dúfajú, že ich zistenia prispejú k včasnej identifikácii zvýšeného rizika vznikajúcich zoonóz. Slovenskú republiku v projekte reprezentuje Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Zoonotické infekčné choroby sa objavujú tam, kde sa biotopy ľudí a zvierat prekrývajú. Deje sa tak napríklad v prostredí, ako je industriálne poľnohospodárstvo či komerčný obchod s divými zvieratami alebo keď ľudia konzumujú divé zvieratá. K rovnakému procesu dochádza i v oblastiach, kde ľudia zasahujú do prírodných ekosystémov, a to z dvoch hlavných dôvodov. Po prvé, ľudia sa tak dostanú do kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami. A po druhé, ľudské zásahy narúšajú zdravie ekosystému.

Výskumníci v rámci konzorcia ZOE plánujú v nasledujúcich štyroch rokoch skúmať presné súvislosti medzi zmenami využívania pôdy, stratou biodiverzity a rizikom vzniku zoonóz. Interdisciplinárne konzorcium, ktoré zahŕňa sedem krajín Európy a štyri krajiny z Ameriky, je zložené z odborníkov z oblasti virológie, geografie, epidemiológie, geobotaniky, ekológie, imunológie, sociológie, psychológie, antropológie aj popularizácie vedeckých poznatkov. Vedci plánujú podrobne posúdiť biodiverzitu v zalesnených oblastiach, ktoré boli vystavené rôznym druhom ľudských zásahov. Tím bude preto skúmať pôvodné lesy, ako aj degradované a znovu zalesnené oblasti v Guatemale, Kostarike, Slovinsku a na Slovensku.

Na identifikáciu využívania pôdy a rôznych druhov žijúcich v týchto oblastiach plánujú výskumníci použiť satelitné zobrazovanie aj terénne štúdie na mieste, aby získali informácie o charakteristikách krajiny a flóre a faune, ktorá sa tam nachádza. Majú tiež v úmysle určiť, koľko potenciálne nebezpečných mikroorganizmov cirkuluje v ekosystéme pomocou pokročilých sekvenčných metód na testovanie hlodavcov, kliešťov a komárov – všetkých dôležitých vektorov zoonotických chorôb – na rôzne baktérie a vírusy.

Úloha Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., je v rámci projektu veľmi významná, pretože Slovensko je len jednou zo štyroch krajín, kde sa bude priamo realizovať aj terénny výskum. „Veľmi sa teším, že sme sa ocitli v tomto prestížnom projekte, pretože sa budeme v rámci neho môcť venovať súčasne všetkým trom našim silným stránkam, teda hlodavcami, komármi aj kliešťami prenášaným vírusom,“ ozrejmil RNDr. Boris Klempa, DrSc., zodpovedný riešiteľ za centrum.

Ďalšie informácie sú v tlačovej správe Charité – Universitätsmedizin Berlin k projektu ZOE.

Partneri projektu:

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Germany

Leibniz University Hannover, Germany

Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, Slovakia

Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology, Germany

Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala

University of Vienna, Austria

University of Ljubljana, Slovenia

University of Potsdam, Germany

Pikado B.V., Netherlands

University of Costa Rica, Costa Rica

University of A Coruña, Spain

Aix-Marseille University, France

Protisvalor, France

National Autonomous University of Mexico, Mexico

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Mexico

Wildlife Conservation Society, USA

 

Spracovala: Monika Tináková

Foto: Charité/Andres Moreira-Soto

Súvisiace články