Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Archívna snímka

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

27. 1. 2024 | videné 534-krát

V sobotu 27. januára si pripomíname Medzinárodný deň holokaustu, ktorý vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 1. novembra 2005 a má pripomínať utrpenie obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Tento rok si však pripomíname 80. výročie viacerých smutných udalostí, ktoré sa odohrávali v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne na konci druhej svetovej vojny a ktoré s týmto dňom súvisia.

Z tohto územia, ktoré sa v novembri 1938 na základe prvej Viedenskej arbitráže pripojilo k Maďarskému kráľovstvu, deportovali v máji a v júni 1944 vyše 30-tisíc židovských obyvateľov. Po deportáciách, ktoré prebiehali mimoriadne rýchlym tempom a za súčinnosti maďarskej verejnej správy, majetky deportovaných prevzal štát alebo mestské samosprávy, ktoré ich postupne prideľovali nemeckej či maďarskej armáde, ako aj príslušníkom väčšinovej spoločnosti. Len v samotných Košiciach dostalo mesto do januára 1945 približne 10-tisíc žiadostí o „židovské byty“.

Dňa 15. októbra 1944, keď krajne pravicová Strana šípových krížov (Nyilašovci) násilne prevzala moc. Nová vláda obnovila deportácie, v dôsledku čoho zatkli a poslali cez Komárno do nemeckých táborov smrti ďalších tisíc ľudí, tentoraz už aj veľa „politicky nedôveryhodných osôb” (ľavicových a komunistických aktivistov, intelektuálov, proanglicky orientovaných či konzervatívnych politikov a úradníkov) a v neposlednom rade veľa Rómov.

Rok 2024 venuje Spoločenskovedný ústav Centra psychologických a spoločenských vied SAV, v. v. i., prezentovaniu výskumu týkajúceho sa tohto krátkeho, ale zároveň rozhodujúceho historického obdobia slovenských dejín, ktorému sa naposledy venovala marxistická historiografia. Skúmať budú obdobie nemeckej okupácie Košíc, nielen deportácie židovského obyvateľstva, ale aj nyilašské deportácie, ako aj príbehy spojené s odporom proti národnému socializmu v Košiciach počas druhej svetovej vojny.

V rámci  aktuálne riešeného projektu EVZ Local History, ústav tento rok pripravuje pre verejnosť nielen workshopy a putovnú výstavu, ktorá bude prístupná od 29. apríla vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach, ale aj monografiu a digitálnu vzdelávaciu platformu s interaktívnymi učebnými aktivitami, ktoré študentov prevedú dejinami Košíc z obdobia 2. svetovej vojny. Viac informácií nájdete na webovej stránke projektu

 

Spracovala: Veronika Szeghy-Gayer, SVÚ CSPV SAV, v. v. i.

Foto: archív autorky

Súvisiace články