Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. Miloš Lichner s prof. Pavlom Šajgalíkom

Predseda SAV prijal povereného rektora Trnavskej univerzity v Trnave

25. 1. 2024 | videné 468-krát

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík vo štvrtok 25. januára 2024 privítal na pôde SAV prof. Miloša Lichnera,  povereného výkonom funkcie rektora Trnavskej univerzity v Trnave. Témou diskusie bola vzájomná spolupráca Trnavskej univerzity v Trnave a Slovenskej akadémie vied v oblasti histórie a humanitných vied. Obsahom rozhovorov bola aj aktuálna téma bezpečnosti a duševného zdravia na akademickej pôde, adekvátne reakcie na možnú radikalizáciu, prejavy netolerancie, rasizmu a antisemitizmu.

Na stretnutí sa zúčastnila aj podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky dr. Zuzana Panczová a podpredseda SAV dr. Miroslav Morovics. Prof. Miloš Lichner prítomným predstavil aktuálne prebiehajúce aktivity, ktoré Trnavská univerzita v Trnave v spolupráci s Historickým ústavom SAV, v. v. i., realizuje.

 

Text a foto: Katarína Gáliková

 

Súvisiace články