Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Noviny al-Quds [Jeruzalem], č. 378, 17.1.1914, s. 1

Digitálny archív dobovej arabskej tlače z osmanskej éry pomôže pri realizácii ERC projektu

23. 1. 2024 | videné 555-krát

Výsledkom dve desaťročia trvajúceho systematického výskumu slovenského arabistu Emanuela Bešku z Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i. je rozsiahly digitálny archív arabských novín z osmanskej éry, ktorý obsahuje vyše 120-tisíc novinových strán. Bohatá novinová databáza je dôležitým nástrojom pri riešení multidisciplinárneho projektu Európskej výskumnej rady (ERC) pod názvom „Late Ottoman Palestinians“ (Neskoroosmanskí Palestínčania). ERC grant sa realizuje na Univerzite v Bochume a jeho hlavným riešiteľom je profesor Johann Büssow.

V rámci projektu sa medzinárodný vedecký kolektív usiluje priniesť nové pohľady na spoločenské a kultúrne zmeny, ktoré sa odohrávali v Palestíne v neskoroosmanskej ére. Išlo o obdobie v ktorom sa prelínali viaceré kľúčové procesy a významnú rolu zohrávali európsky imperializmus, centralizácia a budovanie štátneho aparátu, ako aj narastajúca integrácia Osmanskej ríše do globálnej ekonomiky.

Hlavným zámerom projektu je skúmanie sociálnych stratégií, ktoré využívali neskoroosmanskí Palestínčania, aby čelili rôznym výzvam na individuálnej, ako aj kolektívnej úrovni. Projekt čerpá z doteraz nepreskúmaných archívnych materiálov – predovšetkým z osmanských súpisov obyvateľov z oblasti Palestíny, ktoré boli zostavené na prelome 19. a 20. storočia. Tieto registre zahŕňajú celkovo pol milióna osôb vrátane tých, ktoré sú vo väčšine prameňov neviditeľné – žien, detí a vidieckeho obyvateľstva.

Kľúčovú úlohu v pochopení dejín Palestíny zohráva aj dobová arabská tlač a to nielen z oblasti samotnej Palestíny, ale aj z okolitých regiónov – najmä Bejrútu, Damasku, Káhiry a arabskej diaspóry v Južnej a Severnej Amerike

„Kvôli pohnutým dejinám Palestíny v priebehu 20., ako aj 21. storočia bola veľká časť písomných dokumentov vrátane arabskej periodickej tlače zničená a zachované výtlačky novín sú roztrúsené v knižniciach a archívoch nielen po celom Blízkom východe, ale aj v Európe a na americkom kontinente.“ vysvetľuje zostavovateľ digitálneho novinového archívu E. Beška.

Možnosti využitia periodickej tlače pri riešení projektu opísal vedec v aktuálnom príspevku do vedeckého blogu ERC projektu s názvom „The Arabic periodical press: A rich source of information on late Ottoman Palestine.“

Výsledky ERC grantu plánuje arabista E. Beška využiť vo vlastnom výskume zameranom na formovanie palestínskej identity na prelome 19. a 20. storočia. Jeho prvá štúdia na túto tému (v spoluautorstve so Zachary Fosterom) „The Origins of the term ʻPalestinianʼ (ʻFilasṭīnīʼ) in late Ottoman Palestine, 1898–1914“, dosiahla veľký spoločenský impakt, keď má doposiaľ už viac než 26-tisíc pozretí.

Viac informácií o ERC projekte „Late Ottoman Palestinians“ je dostupných TU:

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: E. Beška

Súvisiace články