Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

V prestížnom vydavateľstve Springer VS vyšla kniha o politickom systéme Slovenska

V prestížnom vydavateľstve Springer VS vyšla kniha o politickom systéme Slovenska

17. 1. 2024 | videné 310-krát

Kolektívna publikácia Das politische System der Slowakei. Konstante Kurswechel in der Mitte Europas (Springer VS 2023), ktorej editormi boli pracovník Ústavu politických vied SAV, v. v. i., doc. Dirk Dalberg a prof. Astrid Lorenz z Univerzity v Lipsku, ponúka hĺbkovú analýzu a aktuálne informácie o tendenciách vývoja politického systému na Slovensku. Dokumentuje rastúci strategický význam členstva Slovenska v EÚ a v NATO. Jednotlivé kapitoly sa venujú historickým, medzinárodným, ekonomickým, sociálno-politickým, právnym a kultúrnym aspektom ovplyvňujúcim podobu politického systému Slovenskej republiky po páde komunistického režimu v roku 1989.

Z Ústavu politických vied SAV, v. v. i., sa na príprave publikácie podieľali jeho pracovníci D. Dalberg a Juraj Marušiak, z ďalších organizácií SAV Silvia Miháliková a Marianna Mrva (Sociologický ústav SAV, v. v. i.), Karol Frank (Ekonomický ústav SAV, v. v. i.). Z ďalších akademických inštitúcií v SR boli pri tvorbe zastúpené Univerzita Komenského, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Ekonomická univerzita v Bratislave. Medzinárodný charakter autorského tímu podčiarkuje účasť autorov z pracovísk v Nemecku (Univerzita v Lipsku), Českej republike a v Poľsku.

 

Spracoval: Juraj Marušiak, Ústav politických vied SAV, v. v. i.

 

Súvisiace články