Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Chemické horizonty budú o olympiáde a  vzdelávacích aktivitách pre mladých chemikov

Chemické horizonty o olympiáde a vzdelávacích aktivitách pre mladých chemikov

13. 1. 2024 | videné 351-krát

Prvé tohtoročné Chemické horizonty 7. februára o 14.00 h sa budú venovať chemickej olympiáde a súvisiacim vzdelávacím aktivitám. Prednáška bude online cez MS Teams.

Predseda Slovenskej komisie Chemickej olympiády doc. RNDr. Martin Putala, PhD., a spoluorganizátorka minulého ročníka Letnej školy chemikov Mgr. Jela Nociarová, PhD., predstavia možnosti, ktoré študentom základných a stredných škôl ponúka chemická olympiáda a podporné aktivity pre mladých chemikov (Letná škola chemikov, Letná škola mladých chemikov, PopChemOl – prípravné semináre s autormi úloh pre riešiteľov chemickej olympiády a ChemoUK – korešpondenčný seminár).

Chemická olympiáda je jedna z najstarších predmetových olympiád a v tomto roku vstupuje už do svojho 60. ročníka. Zapája sa do nej takmer 5 000 riešiteľov v piatich kategóriách na základných školách, gymnáziách a stredných odborných školách s chemickým a zdravotníckym zameraním. Najlepší z najlepších sa potom zúčastňujú aj medzinárodných súťaží: pre gymnazistov je to Medzinárodná chemická olympiáda (po minuloročnej ceste do relatívne blízkeho Švajčiarska), čaká na tohtoročných reprezentantov exotický Rijád v Saudskej Arábii), študenti stredných odborných škôl súťažia na Grand Prix Chemique, ktorá sa koná každá dva roky.

Naši študenti sa nestratia ani v medzinárodnom porovnaní: od vzniku samostatnej Slovenskej republiky z MChO priniesli už 110 medailí (zo 124 možných), z toho 12 zlatých a z poslednej Grand Prix Chimique 2023 Slovensku patrí absolútne víťazstvo. Úlohy na medzinárodných súťažiach sú však svojou náročnosťou porovnateľné s vedomosťami vysokoškolákov, preto vedomosti získané v škole pre úspešné riešenie najvyšších kategórií nestačia. Okrem samoštúdia riešiteľov odborne posúvajú vpred aj letné školy chemikov (pre najúspešnejších riešiteľov krajských kôl v kategóriách B, C, D) a prípravné online semináre pod vedením autorov úloh – vedcov a pedagógov, z ktorých sú mnohí sami úspešnými riešiteľmi ChO na národnej či medzinárodnej úrovni. Nezanedbateľná je úloha zanietených učiteľov základných a stredných škôl v regiónoch, ktorí dokážu vzbudiť u žiakov iskru záujmu o prírodné vedy.

Prednáška dá odpovede na otázky, ako sa zapojiť do chemickej olympiády, ako sa čo najlepšie pripraviť na riešenie náročných úloh. Ako prebieha výber slovenského reprezentačného tímu? Čo zažili naši reprezentanti na 55. medzinárodnej olympiáde v Zürichu? Ako vyzerá deň na letnej škole? A akým výzvam čelí chemická olympiáda samotná?

Príďte si vypočuť prednášku a diskusiu v stredu 7. februára o 14.00 hod. prostredníctvom MS Teams.

Tešíme sa na vás a vaše otázky.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj a foto: Ivan Šalitroš, Slovenská chemická spoločnosť

Súvisiace články