Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zástupcovia oboch delegácií

Predseda SAV prijal veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky

10. 1. 2024 | videné 452-krát

Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., prijal v utorok 9. januára 2024 nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J. E. CAI Ge. Stretnutia sa zúčastnili aj politický zástupca Mr. Wang Bozhi, za slovenskú stranu podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD., zástupca podpredsedníčky pre zahraničné styky MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD., a referentka Odboru medzinárodných stykov SAV PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.

Na úvod predseda SAV predstavil čínskemu hosťovi Slovenskú akadémiu vied, jej štruktúru, financovanie a vedecký potenciál. Podrobnejšie popísal rozdelenie inštitúcie na jednotlivé oddelenia vied a tvorbu rozpočtu. Čínsky partner spomenul dlhoročnú plodnú spoluprácu predovšetkým medzi SAV a Čínskou akadémiou vied (CAS), ako aj medzi SAV a ďalšími čínskymi univerzitami, ktorá však v poslednom čase oslabla. Predseda SAV prijal pozvanie čínskej strany na obnovenie vzájomnej spolupráce v rôznych oblastiach vedy. Spomenul predovšetkým vzájomnú možnú výmenu doktorandov a vedeckých pracovníkov v rôznych oblastiach na základe pripravovaného Memoranda o spolupráci medzi SAV a Čínskou akadémiou vied. Veľvyslanectvo ponúklo pomoc pri sprostredkovaní kontaktu s CAS. Na záver si obe strany vymenili dary.

 

Spracovali: Ľudmila Dolná, OMS SAV a Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články