Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Aperitív Historického ústavu SAV, v. v. i.

Pozvánka na prvý tohtoročný historický Aperitív: Visuals in History Textbooks

9. 1. 2024 | videné 356-krát

Historický ústav SAV, v. v. i., srdečne pozýva na prvú tohtoročnú prednášku v rámci cyklu seminára Aperitív. Uskutoční sa vo štvrtok 11. januára 2024 o 10.30 hod. Príspevok  "Visuals in History Textbooks: War Memorials in Soviet and Post-Soviet School Education, 1945-2021" prednesie Mischa Gabowitsch z viedenského Výskumného centra pre dejiny transformácie (Research Center for the History of Transformation, RECET).

Prednáška sa bude konať na Klemensovej ulici 19 v Bratislave – miesto stretnutia bude uverejnené na vrátnici. Autor sa bude zaoberať vizuálmi v učebniciach dejepisu. Analýza učebníc tradične znamená analýzu textov. Napriek tomu vizuálne prvky sú nemenej dôležité, najmä pre konštrukciu afektívneho vzťahu k histórii a jej stopám v súčasnosti. Príspevok analyzuje ilustrácie použité v 450 knihách zo Sovietskeho zväzu a jeho nástupníckych štátoch po roku 1945, ktoré pokrývajú obdobie druhej svetovej vojny. Od jeho rozpadu sa spôsob vizuálnej prezentácie vojnových pamätníkov výrazne líšil. Zatiaľ čo sovietske pamätníky sa už vôbec nezobrazujú v učebniciach napr. v Estónsku, v Rusku sa obrázky viacerých ikonických pamätníkov stali ústrednými vizuálmi stelesňujúcich svetové dejiny 20. storočia.

Tešíme sa na stretnutie!

Program všetkých prednášok Aperitívu na január až jún 2024

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Grafika: HÚ SAV, v. v. i.

 

 

 

 

 

Súvisiace články