Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Charakterizácia molekulárneho a bunkového profilu pacientov s mnohopočetným myelómom

12. 1. 2024 | videné 451-krát

Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i., sa v roku 2023 sústredil na výskum, v ktorom charakterizoval molekulárny a bunkový profil pacientov s mnohopočetným myelómom pomocou pokročilej technológie hmotnostnej cytometrie. Cieľom bolo objasniť mechanizmy progresie ochorenia a umožniť tak personalizovanú liečbu.

Mnohopočetný myelóm (MM) je rakovina kostí, pri ktorej dochádza k tvorbe abnormálnych špecifických bielych krviniek tzv. plazmatických buniek z B buniek. Napriek pokroku v objasnení biológie MM ide stále o nevyliečiteľné ochorenie. Predpokladá sa, že k vzniku nádorových buniek prispievajú genetické a molekulárne chyby, ktoré sa vyskytujú počas vývoja krvotvorby v kostnej dreni. U jednotlivých MM pacientov sú nádory zložené z rôznych buniek (tzv. subklonov) s odlišnými molekulárnymi a biologickými vlastnosťami, klinickou agresivitou a rôznou rýchlosťou rastu. V dôsledku terapie sa zloženie subklonov mení, pričom agresívne rezistentné subklony prežívajú a prispievajú k návratu ochorenia.

Vedci a vedkyne ústavu analyzovali bunkové a signalizačné profily nádorových subklonov plazmatických buniek, ako aj celkovú B bunkovú krvotvorbu vo vzorkách kostnej drene pacientov od premalígnych až po aktívne štádiá MM pomocou hmotnostnej cytometrie s cieľom objasniť intraklonálnu heterogenitu MM. Ukázali, že prognóza ochorenia je spojená so zmenami v hladinách regulátorov B bunkovej signalizácie a diferenciácie, ako aj povrchových a kmeňových znakov.

Štúdia poukazuje na význam presného molekulárneho profilovania pacientov s MM využitím hmotnostnej cytometrie na určenie heterogenity a prognózy ochorenia.

Lepšie pochopenie intraklonálnej heterogenity u pacientov s mnohopočetným myelómom je predpokladom nových účinnejších terapií zameraných proti všetkým koexistujúcim nádorovým subklonom na úplne odstránenie nádoru u jednotlivých pacientov na personalizovanej úrovni.

 

 

Zdroj: Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Foto: unsplash.com/ANIRUDH a BMC SAV

Súvisiace články