Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Rez mozgom potkana s vyznačenými hipokampálnymi časťami pomocou magnetickej rezonancie

V experimentálnom výskume depresívnej poruchy sa využíva magnetická rezonancia

10. 1. 2024 | videné 456-krát

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny (ÚEFT CEM) SAV, v. v. i., v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa zaoberal využitím magnetickej rezonancie pri experimentálnom výskume depresívnej poruchy.

Magnetická rezonancia (MR), ktorá sa bežne využíva v diagnostike  rôznych ľudských ochorení, umožňuje  stanovenie vybraných ukazovateľov  mozgového metabolizmu (MR spektroskopia), ako aj štrukturálnych zmien (MR zobrazovanie, MRI). Tento prístup ako prví využili vedci ÚEFT CEM SAV, v. v. i., a uvedenej fakulty STU na hodnotenie vybraných metabolitov a štruktúry hipokampov v mozgu samíc potkanov,  u ktorých experimentálne navodili depresívnu poruchu. Samice pred experimentom uspali.

Výsledky výskumu ukázali, že zistené zmeny u potkanov boli porovnateľné so zmenami u pacientov trpiacich depresívnou poruchou. Išlo o zníženie koncentrácií dvoch špecifických neuroprenášačov , ktoré úzko súvisia s týmto psychickým ochorením , a to kyselina gama-aminomaslová (GABA) a glutamát (GLU). Podávanie antidepresívneho liečiva mirtazapínu spôsobilo ustálenie ich koncentrácií na pôvodnej kontrolnej úrovni. Neuroprenášače GABA a GLU sú predmetom intenzívneho výskumu a považujú sa za nádejné terapeutické ciele v liečbe depresívnej poruchy. Magnetická rezonancia sa ukazuje ako vhodný neinvazívny metodický prístup na štúdium zmien v mozgu v dôsledku depresívnej poruchy a/alebo podávania antidepresív aj pri experimentálnych zvieratách.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj a foto: ÚEFT CEM SAV, v. v. i.  

 

Súvisiace články