Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Publikácia

Vedec ÚPV SAV, v. v. i., sa podieľal na analýze fenoménu panslavizmu v súčasnosti

8. 1. 2024 | videné 563-krát

Juraj Marušiak z Ústavu politických vied SAV, v. v. i., sa v roku 2023 autorsky podieľal na vydaní medzinárodnej komparatívnej publikácie, ktorá analyzuje fenomén panslavizmu v súčasnosti Pan-Slavism and Slavophilia in Contemporary Central and Eastern Europe : Origins, Manifestations and Functions.

Hoci panslavizmus prestal byť koherentnou a artikulovanou geopolitickou ideológiou, charakteristickou pre obdobie romantizmu a v menšej miere aj druhú polovicu 19. storočia, z jeho myšlienok vychádza celý rad diskurzov, metafor a emócií v rámci hlavného prúdu politických diskusií, ale aj v širokej verejnosti.

Publikácia analyzuje, ako sa geopolitické debaty podieľajú na identifikačných procesoch v štátoch strednej a východnej Európy a ako ovplyvňujú politický vývoj. Kniha zahŕňa všetky slovanské štáty s výnimkou Slovinska, pričom sa zameriava primárne na politickú inštrumentalizáciu ideí panslavizmu a slavofílie. Aktuálnosť tém, ktorým sa publikácia venuje, osobitne stúpla v kontexte prebiehajúcej agresie Ruska proti Ukrajine a takmer desaťročie trvajúceho konfliktu medzi Západom a Ruskou federáciou.

Kapitola, ktorá sa venuje Slovensku, sa zameriava na fenomén panslavizmu po roku 1989. Predmetom analýzy sú dve vlny slavofílie. Prvá pripadá na obdobie tretej vlády Vladimíra Mečiara (1994 – 1998), ďalšia na obdobie po vypuknutí konfliktu na Ukrajine v roku 2014. Panslavizmus je pritom identifikovaný nie ako samostatný fenomén, ale ako koncepcia, ktorá sa prelína s inými ideologickými diskurzmi. Jeho charakteristickými znakmi sú protizápadnosť, iliberalizmus a konzervativizmus. Je inštrumentálnou súčasťou agendy prorusky orientovaných síl, resp. myšlienkových prúdov, ale aj časti radikálnej ľavice. Stal sa identitárnou a civilizacionistickou odpoveďou na integračné a globalizačné procesy v Európe, založenou na jazykovej a kultúrnej blízkosti slovanských národov. Panslavizmus na Slovensku po roku 1989 môže byť charakterizovaný ako orientácia na úzku spoluprácu s Ruskou federáciou.

Publikácia je dostupná TU.

MARUŠIAK, Juraj. Slovakia: Emergence of an Old-New Pseudo-Pan-Slavism in the Context of the Conflict Between Russia and Ukraine After 2014. In Pan-Slavism and Slavophilia in Contemporary Central and Eastern Europe : Origins, Manifestations and Functions. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, s. 329-355. ISBN 978-3-031-17874-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-17875-7_16 (APVV-20-0334 : "Nie je to pravda, ale mohla by byť": Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte. VEGA 2/0046/19 : Obraz iného v slovenskej politike po roku 1989) Typ: ABC

 

Zdroj a foto: Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Súvisiace články