Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Interakčná sieť proteínov PRDX vytvorená databázou STRING, (minimálne interakčné skóre: 700, počet interakcií: 30)

Ústav pre výskum srdca CEM sledoval proteomické analýzy

2. 1. 2024 | videné 415-krát

Ústav pre výskum srdca Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., v rámci svojho výskumu sledoval proteomické analýzy na úrovni srdcových mitochondrií. Tie potvrdili viaceré hypotézy o účinku tzv. remote ischemického preconditioningu myokardu indukovaného krátkymi ischemickými cyklami na zadnej končatine potkana. Riešiteľmi projektu boli Miroslav Ferko a Natália Andelová.

V procese „remote preconditioningu“ dochádza k ochrane funkcie srdca adaptáciou vyvolanou zásahom nie priamo na srdci, ale končatine. Týmto procesom navodená adaptácia myokardu na energetickú záťaž preukázala kardioprotektívnu stimuláciu mitochondriálnych proteínov, nazývaných peroxiredoxíny (PRDX). Tieto zabezpečujú ochranu bunky voči oxidačnému poškodeniu, čo má významnú úlohu v udržaní rovnováhy hladín radikálov pri zvýšených energetických nárokoch srdca. Peroxiredoxíny tak predstavujú potenciálne biomarkery v procesoch energetickej dysbalancie pri ochorení srdca.

 

 Zdroj a foto: Ústav pre výskum srdca CEM SAV, v. v. i.

 

Súvisiace články