Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo UACH SAV, v. v. i.

Inovatívny spôsob spájania keramických materiálov

2. 1. 2024 | videné 483-krát

Pokročilé kompozitné keramické materiály na báze karbidu kremičitého (SiC) sú považované za jedny z najdôležitejších konštrukčných keramických materiálov pre jadrový a vesmírny priemysel. Je to najmä vďaka ich nízkej hustote, výborným mechanickým vlastnostiam aj pri vysokých teplotách a odolnosti voči žiareniu. Vedci zo Slovenskej akadémie vied sa už roky venujú výskumu týchto „materiálov budúcnosti“.

„Nakoľko je výroba veľkých rozmerov a komplexných tvarov z týchto materiálov veľmi náročná, vedci a vedkyne z Oddelenia keramiky na Ústave anorganickej chémie SAV, v.v.i. sa venujú vývoju inovatívnych spôsobov ich spájania. V spolupráci s čínskymi kolegami sa nám podarilo navrhnúť a pripraviť nové vrstevnaté ternárne karbidy na báze karbidu kremičitého (SiC) a prvkov vzácnych zemín (RE) syntézou v roztavenej soli. Tieto nové ternárne karbidy (RE3Si2C2) boli potom použité ako spojivo pre materiály na báze karbidu kremičitého,“ uviedol Peter Tatarko z Ústavu anorganickej chémie SAV, v.v.i.

Jedinečný prínos spočíval v tom, že vplyvom reakcie počas spekania vytvorili taveninu, z ktorej precipitovali zrná karbidu kremičitého a vďaka prítomnosti tekutej fázy došlo k ich úplnému zhutneniu so základným materiálom za vzniku takmer bezšvového spoja.

„Týmto spôsobom spojené komponenty vykázali úplne rovnaké vlastnosti ako pôvodný monolitný materiál. Výsledok sme publikovali v sérii prác v časopisoch zameraných na vývoj keramických materiálov: Journal of the European Ceramic Society, alebo Journal of American Ceramic Society,“ dodal Peter Tatarko.

Spracovala: Monika Tináková

 

Súvisiace články