Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vedecká stať Gabriela Pirického v publikácii Dedičstvo osmansko-tureckej expanzie na Slovensku v 21. storočí

Dedičstvo osmansko-tureckej expanzie na Slovensku v 21. storočí

27. 12. 2023 | videné 494-krát

Útoky islamistov z 11. septembra 2001 v USA a potom v Európe, ako aj európska migračná kríza, ktorá sa začala v roku 2015, oživili záujem o osmansko-tureckú minulosť na Slovensku. Obe udalosti umocňujú predstavu, že dedičstvo Osmanov (16. a 17. storočie) stále ovplyvňuje súčasnú slovenskú identitu, kultúru a politiku. Tematike sa venoval Gabriel Pirický z Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i., a výsledky zverejnili v publikácii Europe’s Islamic Legacy: 1900 to the Present.

Udalosti dávnej minulosti sa stále často účelovo využívajú, manipulujú podľa aktuálnych potrieb či inštrumentalizujú politikmi, bežnými občanmi, ale aj niektorými intelektuálmi a náboženskými osobnosťami.

Hoci mnohé z týchto problémov, argumentov a diskurzov existujú bez politickej inštrumentalizácie, autor sa zameral práve na tie, ktoré sú „príťažlivé“ pre určitých politikov, radikálne názorové prúdy a extrémistických autorov.

Prvá časť sa zaoberá aktuálnymi odkazmi slovenských politikov a politicky motivovaného myslenia na osmanských Turkov na začiatku 21. storočia. Neskôr sa snaží upriamiť pozornosť na architektúru a slovenský jazyk, kde protichodné postoje môžu viesť k frustrácii. Štúdia napokon ponúka aj diskusiu o islame, pretože osmanská éra vytvárala a v mnohom dodnes formuje vnímanie tohto náboženstva na Slovensku.

Publikácia je voľne dostupná TU.

PIRICKÝ, Gabriel: „The Legacy of the Ottoman (Turkish) Age in Slovakia in the 21st Century,“ In Drayson, Elizabeth (ed.): Europe’s Islamic Legacy: 1900 to the Present, Leiden – Boston: Brill 2023, s. 29-47. ISBN 978-90-04-51071-5, doi:10.1163/9789004510722_002

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj a foto: Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

 

 

Súvisiace články