Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Dr. Gilles Ledoux pri prednáške

Návšteva francúzskych vedcov na Chemickom ústave SAV, v. v. i.

20. 12. 2023 | videné 328-krát

V dňoch 11. až 15. decembra 2023 navštívili Chemický ústav SAV, v. v. i., v rámci krátkodobého pobytu traja francúzski vedci Dr. Gilles Ledoux, Dr. Yannick Guyot a Dr. Benoit Mahler z Institut Lumière Matière (ILM) Univerzity Lyon. Návšteva sa uskutočnila na základe spoločného francúzsko-česko-slovenského projektu v rámci výzvy Dunajská stratégia – Francúzsko 2022 podporovanej Agentúrou na podporu výskumu  a vývoja.

Okrem diskusie o ďalších možnostiach riešenia projektu so zodpovednou riešiteľkou za slovenskú stranu Dr. Júliou Mičovou sa hostia oboznámili s prístrojovou infraštruktúrou ústavu, využiteľnou v projekte. Na pôde Chemického ústavu SAV sa 14. decembra 2023 konala spoločná prednáška hostí na tému: "Photocatalysis at ILM : from materials synthesis to photon management". Pri tejto príležitosti Chemický ústav SAV, v. v. i., navštívil atašé pre univerzitnú spoluprácu z Francúzskeho veľvyslanectva Yan Pautrat. Na nasledujúcom stretnutí a konštruktívnej debate o ďalších možnostiach spolupráce sa zúčastnil aj riaditeľ ústavu Dr. Stanislav Kozmon.

 

Spracovala: Júlia Mičová

Foto: Marek Bučko, Chemický ústav SAV, v. v. i.

 

Súvisiace články