Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

ÚEFT CEM SAV sa podieľal na vzniku voľne dostupnej webovej platformy na predikciu fototoxicity chemických látok

16. 1. 2024 | videné 369-krát

Výsledkom spolupráce Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, v. v. i., a Fakulty informatiky a informačných technológií STU vznikla voľne dostupná platforma na predikciu fototoxicity látok metódami QSAR.

Užívateľ môže zadať testované látky vo forme CAS čísla (jedinečný identifikátor látky) , SMILES kódu (Simplified Molecular Input Line Entry System, ktorý reprezentuje chemickú štruktúru) alebo pomocou triviálneho názvu. Výsledok predikcie je vo forme dichotomneho výstupu, t. j. látka je predikovaná ako fototoxická alebo nefototoxická s percentami pravdepodobnosti. Súčasťou výsledku predikcie je aj vykreslenie chemickej štruktúry a výpočet vybraných kľúčových deskriptorov (kľúčové slovo, heslo). Následne si užívateľ môže zvoliť funkciu „explenability“, ktorá mu vykreslí pomocou metódy XSMILES, ktoré časti molekuly sú podľa umelej inteligencie zodpovedné za fototoxicitu a ktoré naopak nie. Pomocou metódy Shapleyho hodnôt zase užívateľ zistí, ktoré molekulové deskriptory boli kľúčové pri rozhodovaní a v akom podiele. 

Prístup predikcie vlastnosti látok spolu s funkciou vysvetliteľnosti môže užívateľovi pomôcť odhaliť nové dôležité parametre a štruktúrne charakteristiky zodpovedné za fototoxicitu látok, a tak napomôcť pri dizajne nových chemických látok či liečiv. Výsledky práve boli publikované v časopise Toxicology in vitro a prezentované na zahraničnej konferencii ESTIV 2022.

Autorov tejto práce ocenili aj na študentskej konferencii, kde vyhrali prvé miesto TP Cup 2022.

 

Zdroj a foto: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, v. v. i.

Súvisiace články