Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

János Esterházy

Publikácia o Jánosovi Esterházym z HÚ SAV, v. v. i., pomáha pri presadzovaní národnoštátnych záujmov Slovenska

22. 12. 2023 | videné 758-krát

Na podnet Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vznikla na pôde Historického ústavu SAV, v. v. i., v roku 2023 publikácia zaoberajúca sa kontroverznou postavou dejín slovensko-maďarských vzťahov v 20. storočí Jánosom Esterházym. Jej autorom je historik ústavu Michal Schvarc.

János Esterházy patrí bezpochyby medzi postavy dejín slovensko-maďarských vzťahov v 20. storočí, ktorého meno stále vyvoláva kontroverzie, vášnivé polemiky a diskusie. Vo verejnom diskurze stále vo veľkej miere prevláda čierno-biely pohľad na jeho osobnosť. Jedni ho idealizujú, druhí zase démonizujú. Okrem toho sa stále objavujú rôzne iniciatívy, či už z maďarskej, alebo najnovšie z poľskej strany, usilujúce sa o spustenie procesu Esterházyho blahorečenia. Publikácia Michala Schvarca János Esterházy a jeho miesto v moderných slovenských dejinách. János Esterházy and his place in modern Slovak history je tiež reakciou a odpoveďou na tieto kroky.

V prvej časti autor analyzuje, bez zanášania akýchkoľvek ideologických nánosov a nálepiek pôsobenie Jánosa Esterházyho v (česko-)slovenskej politike v kontexte slovensko-maďarských vzťahov a v druhej prináša 25 málo známych, resp. doposiaľ nepoznaných dokumentov viažucich sa k aktivitám Esterházyho a jeho rodiny o dosiahnutie posmrtnej rehabilitácie.

Publikácia je určená pre potreby zastupiteľských úradov SR v zahraničí a pomáha zahraničnej službe pri presadzovaní národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj a foto: Historický ústav SAV, v. v. i.

Súvisiace články