Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Snímka z podobného pozorovania, ako sa častice uvoľňujú zo skutočného asteroidu Bennu. Obrázok nasnímali v rámci misie Osiris-Rex. Ide o iné pozorovanie, ako uskutočnili vedci AsÚ SAV

Aktivita telies Slnečnej sústavy: prípadová štúdia asteroidu

20. 12. 2023 | videné 381-krát

Astronomický ústav SAV, v. v. i., sa v roku 2023 okrem iného venoval aj výskumu aktívnych asteroidov. Táto oblasť má svoje špecifické charakteristiky vyplývajúce predovšetkým z obmedzeného množstva existujúcich pozorovaní. Dôvodom je hlavne fakt, že aktivita asteroidov je nepredvídateľná, a teda sa nedá predpovedať ako napríklad v prípade komét. Výsledky štúdia vybraného aktívneho asteroidu boli uverejnené v recenzovanom vedeckom časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), ktorý pokrýva výskum v astronómii a astrofyzike.

Výrazným špecifikom výskumu aktívnych asteroidov je mimoriadna zriedkavosť pozorovaní týchto objektov počas fázy ich aktivity. Jedným z faktorov zriedkavosti je neočakávateľnosť a nepredvídateľnosť časového obdobia ich aktivity. Ďalším, nemenej dôležitým faktorom je pomerne krátke trvanie samotnej fázy aktivity (na rozdiel od komét), pretože akonáhle sa vytvorí koma asteroidu, jej životnosť je relatívne krátka. Navyše samotné vytvorenie komy si vyžaduje splnenie určitých podmienok súčasne, napr. vysoký obsah ľadu v povrchovej vrstve asteroidu a zvýšenie jeho povrchovej teploty.

Pracovníkom ústavu sa podarilo po prvýkrát získať polarimetrické snímky asteroidu s označením (248370) 2005 QN173, a to práve počas obdobia jeho aktivity. Boli vytvorené podrobné mapy priestorového rozloženia farby a lineárnej polarizácie v kome a vo chvoste asteroidu (Obr.1). Analýza týchto rozložení odhalila významné zmeny polarizácie a farby pozdĺž chvosta. Priemerné hodnoty polarizácie a farby sa ukázali ako typické pre asteroidy typu C. Analýza spektrálnych pozorovaní ukázala absenciu emisií charakteristických pre plynové zložky.

Celková hmotnosť prachu vyvrhnutého počas aktivity asteroidu bola odhadnutá na 4,2×107 kg. Veľkosť asteroidu bola odhadnutá na 1,3 km. Modelovanie vlastností prachových častíc na základe polarimetrických a fotometrických údajov naznačovalo, že veľké prachové častice sa koncentrujú okolo jadra, zatiaľ čo menšie prachové častice prevládajú v chvoste. Okrem iného sa skúmal aj dráhový vývoj asteroidu (248370) QN173 spoločne s dráhami 464 krátkoperiodických komét. Ukázalo sa, že desať z analyzovaných komét sa priblížilo k dráhe asteroidu počas obdobia jeho aktivity. Takéto priblíženie môže byť za istých okolností spúšťačom aktivity asteroidu, keďže kométy (ale aj iné aktívne asteroidy) sa môžu v týchto heliocentrických vzdialenostiach stať aktívnymi a teda vyvrhovať do svojho okolia prachové častice. Z nich môžu následne vznikať prúdy meteoroidov. Pokiaľ týmito prúdmi prelietajú iné telesá, môže dôjsť k narúšaniu ich povrchu, a tým aj k spúšťaniu ich aktivity.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj a foto: Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Súvisiace články