Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Uskutočnilo sa 92. generálne zasadnutie Medzinárodnej únie akadémií

Zo zasadnutia Medzinárodnej únie akadémií vo Philadelphii

18. 12. 2023 | videné 368-krát

V dňoch 3. až 6.októbra 2023 sa uskutočnilo 92. generálne zasadnutie Medzinárodnej únie akadémií v meste Philadelphia v Spojených štátoch amerických. Medzinárodná únia akadémií so sídlom v Bruseli je vedecká asociácia vytvorená v roku 1919 v Paríži a združuje národné aj súkromné akadémie z viac ako 60 krajín sveta. V súčasnosti sponzoruje, podporuje alebo vedecky zastrešuje niekoľko desiatok vedeckých projektov oblasti humanitných a spoločenských vied v štyroch sekciách: Európske jazyky a literatúry; Grécky a Rímsky svet; Orientálne štúdiá; Dejiny civilizácií; Dejiny myslenia.

Slovenská akadémia vied bola prijatá za riadneho člena Medzinárodnej únie akadémií v roku 1994. Delegáti a delegátky jednotlivých akadémií sa stretávajú spravidla každé dva roky na generálnom zasadnutí v niektorej z členských krajín. Tohtoročné generálne zasadnutie v americkej Philadelphii hostilo Americké združenie učených spoločností (American Council of Learned Societies, ACLS), ktoré je stálym členom Medzinárodnej únie akadémií.

Tri a poldňové rokovania otvoril súčasný prezident Medzinárodnej únie akadémií, nemecký medievalista Klaus Hebers a účastníkov osobne privítala aj Joye Connoly, prezidentka ACLS a profesorka klasických štúdií na City University of New York.

Rovnako ako predchádzajúce stretnutia aj tohtoročné  zasadnutie vo Philadelphii malo štyri hlavné ciele: hodnotenie prác na jednotlivých projektoch v dvojročných a šesťročných hodnotiacich obdobiach; hlasovanie o finančnej podpore pre jednotlivé projekty; prerokovanie  plánov, prác a výziev pre nasledujúce obdobie; hlasovanie o nových uchádzačoch o členstvo v Medzinárodnej únii akadémií.

Z pohľadu Slovenskej akadémie vied a jej zastúpenia v Medzinárodnej únii akadémii je dôležité uviesť výsledky šesťročného hodnotenia projektu Fontes Historiae Africanae, pramene k dejinám Afriky. Ústav orientalistiky SAV, v. v. i., dlhodobo aktívne participuje na vedení tohto medzinárodného projektu, do ktorého sú okrem Slovenska zapojené akadémie a bádatelia z Belgicka, Francúzska, Veľkej Británie, Mali či Tuniska.

Hodnotenie vypracovali nezávislí experti na africké štúdiá, pričom projekt dostal celkovú známku „excellent“. K projektu sa zároveň vyjadril aj súčasný prezident Medzinárodnej únie akadémií Klaus Hebers, ako aj jej bývalý prezident Samuel Lieu, pričom obaja vyjadrili názor, že projekt Fontes Historiae Africanae patrí medzi najprestížnejšie a najdôležitejšie projekty Medzinárodnej únie akadémií.

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i., s projektom Fontes Historiae Africanae je tak dobrým príkladom, ako vďaka tomuto členstvu môžu byť slovenské spoločensko-vedné pracoviská úspešnou súčasťou medzinárodného výskumu vo svetovom meradle a šíriť tak dobré meno Slovenskej akadémie vied vo svete.

Medzinárodná únia akadémií prostredníctvom jednotlivých delegátov disponuje širokou sieťou vzájomných kontaktov vo viac ako 60 krajinách, ktoré umožňujú spoluprácu s prestížnymi pracoviskami či inštitúciami v zahraničí, čím sa pre vedcov a vedkyne v humanitných a spoločenskovedných odboroch otvárajú veľmi cenné príležitosti, či už z oblasti histórie, dejín umenia, filozofie, archeológie, lingvistiky alebo etnológie.

Jedným zo záverov stretnutia vo Philadelphii je aj výzva zapojenia nových inštitúcií do jednotlivých projektov Medzinárodnej únie akadémií. Portfólio jej projektov je naozaj veľmi rôznorodé a je dostupné na tomto linku.

Pre porovnanie Česká akadémia vied je prostredníctvom svojich spoločenskovedných pracovísk  zapojená až do siedmich veľkých projektov Medzinárodnej únie akadémií, a to – Corpus vasorum antiquorum; Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum; Clavis Monumentorum Litterarum Bohemiae; Aristoteles Latinus; Moravia Magna; Greek-Old Church Slavonic Index; Corpus Humanisticarum Praefationum. 

Zapojením ďalších pracovísk či jednotlivých výskumníkov a výskumníčok z SAV má tak slovenský spoločenskovedný výskum príležitosť šancu zvýšiť svoju viditeľnosť na medzinárodnej úrovni, čo je pri súčasných trendoch hodnotenia vedeckých pracovísk veľmi dôležité. Navyše stále existuje možnosť podania nového projektu alebo sa ponúka možnosť pretaviť spoluprácu na už existujúcom projekte do iných medzinárodných grantových schém.

Tohtoročné generálne zhromaždenie Medzinárodnej únie akadémií vo Philadelphii, ako aj príklad projektu Fontes Historiae Africanae v Ústave orientalistiky SAV, v. v. i., totiž jednoznačne ukázali, že členstvo v tejto asociácii ponúka pre ústavy a centrá SAV reálne možnosti nielen zaujímavej, ale aj dôležitej medzinárodnej spolupráce s prestížnymi inštitúciami v zahraničí.

 

Spracoval: Silvester Trnovec, Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Foto: Silvester Trnovec

Súvisiace články