Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Nová vedecká monografia Dimenzie slovenskej etymológie

19. 12. 2023 | videné 408-krát

Výsledkom výskumnej činnosti v roku 2023 Ľubora Králika z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., je vedecká monografia Dimenzie slovenskej etymológie, ktorá prináša autorove etymologické interpretácie viac ako 60 výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka, starších období vývinu slovenčiny i slovenských nárečí.

Skúmaná lexika (slová zachované v slovenskom jazyku z praslovanského obdobia, výrazy utvorené počas vývinu slovenčiny ako samostatného slovanského jazyka, lexémy prevzaté z iných jazykov) sa etymologizuje v širších slovanských a stredoeurópskych súvislostiach; jej praktická analýza – majúca za cieľ dospieť ku komplexnej etymologickej charakteristike konkrétneho slova – zároveň názorne ilustruje rôznorodosť a pestrosť bádateľských postupov a metód využívaných v súčasnej etymologickej vede.

Publikácia je určená záujemcom o etymologickú problematiku slovnej zásoby slovenského jazyka a o metodológiu etymologického výskumu z radov odbornej i širšej kultúrnej verejnosti. Monografia vyjde vo Vydavateľstve SAV Veda v budúcom roku.

 

Zdroj: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Foto: unsplash.com/Jonas Jacobsson

Súvisiace články