Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračný obrázok

Opustil nás profesor Stanislav Kmeť

8. 12. 2023 | videné 743-krát

Dňa 6. decembra 2023 nás vo veku 66 rokov navždy opustil Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., bývalý rektor Technickej univerzity v Košiciach a dlhoročný člen Vedeckej rady SAV. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 12. decembra 2023 o 11.00 hod. v Obradnej sieni Krematória v Košiciach.

„V osobe bývalého rektora profesora Kmeťa odchádza nielen výborný rektor, manažér, vynikajúci vedec, ale aj veľmi hodnotný človek a musím povedať, že aj môj blízky priateľ. Preto mi je to nesmierne ľúto,“ vyjadril predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Profesor Stanislav Kmeť sa narodil 6. marca 1957 v Přerove. Vyštudoval Stavebnú fakultu VŠT v Košiciach, v odbore Pozemné stavby so zameraním na Statickú analýzu konštrukcií. V roku 1992 habilitoval na docenta v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, v roku 2000 bol inaugurovaný a titul profesor získal v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb. V roku 2020 mu bol udelený titul DrSc. vo vednom odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.

Po ukončení štúdia pôsobil ako asistent na Katedre nosných konštrukcií a zakladania SvF VŠT v Košiciach, neskôr ako odborný asistent a zástupca vedúceho Katedry kovových a drevených konštrukcií SvF VŠT v Košiciach. V roku 1991 sa stal prodekanom pre zahraničné styky a vedeckú výchovu SvF VŠT v Košiciach, neskôr pôsobil ako dekan Stavebnej fakulty TUKE a tiež ako prorektor pre rozvoj TUKE. Do funkcie rektora Technickej univerzity v Košiciach bol zvolený v roku 2015 a pôsobil na tomto poste až do augusta 2023.

Profesor Stanislav Kmeť bol významný slovenský pedagóg a vedec v oblasti stavebníctva. Vo svojom profesionálnom živote sa venoval problémom teórie a navrhovaniu inteligentných adaptívnych nosných systémov, ich analýze a simulácii aplikáciou nelineárnych matematicko­‑fyzikálnych výpočtových modelov a metód umelej inteligencie.

Bol členom redakcie šiestich domácich a medzinárodných časopisov, autorom a spoluautorom 5 kníh, 110 vedeckých a odborných článkov v časopisoch, vrátane CC, viac ako 230 vedeckých a odborných článkov v konferenčných zborníkoch. Prednášal vo vyše 30 krajinách sveta. Podieľal sa na 36 realizovaných projektoch a 50 expertíznych správach a posudkoch pre priemysel.

Česť jeho pamiatke!

 

Zdroj: tuke.sk

Spracovala: Katarína Gáliková

 

Súvisiace články