Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Riaditeľ Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL MUDr. Jakub Rybár a predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., podpisujú zmluvu o spolupráci

Spoločnosť AGEL SK a Slovenská akadémia vied podpísali zmluvu o spolupráci

8. 12. 2023 | videné 423-krát

Skupina AGEL, Slovenská akadémia vied a Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL podpísali rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci. Kooperovať budú v oblasti vedy, výskumu a vývoja a pri príprave spoločných projektov.

V záujme zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti s cieľom uplatňovania najmodernejších poznatkov vedy, výskumu a vzdelávania sa zmluvné strany dohodli na spoločnom postupe pri zabezpečení spolupráce v oblasti vedeckovýskumnej i vzdelávacej a prepojenia teórie a praxe. Subjekty dnes spečatili dohodu podpisom zmluvy na pôde Nemocnice AGEL Bratislava v zastúpení predsedu Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc., riaditeľa Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL MUDr. Jakuba Rybára a riaditeľa Odboru riadenia projektov a Odboru dotačných projektov AGEL Mgr. Andreja Šlosára, MPH.

Predmetom zmluvy o spolupráci je vytvoriť všeobecný rámec fungovania pre aktívnu kooperáciu na jednej strane medzi spoločnosťou AGEL, pridruženými spoločnosťami patriacimi do skupiny AGEL SK a Inštitútu a na druhej strane SAV, aplikovanie poznatkov vedy a výskumu v rámci riešenia aktuálnych a koncepčných úloh, skvalitňovanie realizácie odborných aktivít a riešenie úloh vyplývajúcich z potrieb zmluvných strán. Subjekty budú kooperovať pri príprave spoločných vedeckých projektov, spoločnom výskume a vývoji a následnom transfere výsledkov základného a aplikovaného výskumu do praxe.  

„Vítame intenzívnu odbornú spoluprácu, ktorá je jasným signálom, že okrem špičkovej zdravotnej starostlivosti máme záujem našim zamestnancom poskytovať možnosť odborného rastu.  V spolupráci s akademickými inštitúciami chceme prostredníctvom odbornej klinicko-vedeckej participácie vytvoriť atraktívne pracovné prostredie, ktoré podporí stabilizáciu personálu našich zdravotníckych zariadení,“ uviedol pri príležitosti podpísania zmluvy riaditeľ Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL MUDr. Jakub Rybár.

Rámcová zmluva nadväzuje na spoločné projekty, ktoré Slovenská akadémia vied realizuje v spolupráci s Nemocnicou AGEL v Košiciach-Šaci. „Výskumný tím z Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV spoločne s Chirurgickou klinikou realizuje neurovedný výskum zameraný na hľadanie biomarkera zníženého prietoku krvi v mozgu. Materiáloví vedci z Ústavu materiálového výskumu SAV v spolupráci s tamojšou Klinikou popálenín a rekonštrukčnej chirurgie a Klinikou muskuloskeletárnej a športovej medicíny vyvíjajú biomateriály určené na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých a mäkkých tkanív. Verím, že vďaka tejto zmluve sa naše spoločné projekty rozšíria,“ priblížil predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

 

Zdroj: Eva Peterová, AGEL SK

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články